Home

Historien om Olderdalen og bygdene rundt

Med spesielt fokus på stedsnavn, historier og kultur.

Historien vår


Marinius Bernhard Dalvik, Samuelsberg

Allerede som 15-åring jobbet han som betjent i butikken til sin bror Nils Olaf på Samuelsberg. I 1943 avla han eksamen ved Moldenæs handelsskole i Tromsø. Da krigen var slutt var han klar til å starte opp som selvstendig handelsmann, 21 år gammel. Oppgavene sto i kø for den unge forretningsmannen. Avisa «Nordlys» fra 14.desember…

Keep reading

Om klimaendringer og skøyteløp

Av Håkon Bergmo Denne vinteren har Østlandsområdet vært ille plaget med is og glatte kjørebaner. Det er krisestemning blant folk som er avhengig av busstransport. Elendigheta har sammenheng med klimaendringer, sier folk som følger med på statistikker over vær og uvær. Jeg bodde i Oslo-området midt på sekstitallet. Den gangen var Oslofjorden delvis avhengig av…

Keep reading