Home

Historien om Olderdalen og bygdene rundt

Med spesielt fokus på stedsnavn, historier og kultur.

Historien vår


St.Hans-aften og mere til..

Ragnhild (Hilda) forteller om gamle daga.. Vi hadde planlagt at vi skulle opp i marka å koke, og så stjal vi litt rømme hjemme.., litt hver. Så gikk vi opp i marka, etterpå kom guttan selvfølgelig. Noen hadde vi bedd. Då kokte vi rømmegrøt, nei det var godt. I sær når vi kokte med eineris,…

Keep reading

Korndyrking nord for Malangen?

Spørsmålet om bøndene nord for Malangen ikkje kunne dyrke korn, og om dei vanta dei enkle reiskapane som skulle til, dukka og opp. Etter major Schnitler skulle ein nesten tru at dei ikkje forstod seg på korndyrking. Han seier i band II s. 411: «- men efter at en Deel Fremmede baade Sønden- og Østen-fra,…

Keep reading

Tromsøens Fogderi

«For 30-40 aar har man i dette Tromsøens Fogderi liden eller ingen Brug haft med at tilsaae Jorden, men efterat en Deel Fremmede baade Sønden og Østen fra, særdeles fra omtalte Svenske Qvæneland ere hidkomne og have dyrket kornet.

Keep reading