Home

Historien om Olderdalen og bygdene rundt

Med spesielt fokus på stedsnavn, historier og kultur.

Historien vår


Stedsnavn

Bruken av utmark har ført til at det var nødvendig å gjøre rede for seg. Hvor man har vært og hvor man skal. Derfor hadde man navn på hver en stein, haug, bekk, myr, slette ol. Stedsnavn er kulturminner. Ved bruk av stedsnavn får vi et språklig landskap som beskriver naturen på en god måte.…

Keep reading

ph.d. Harald H. Lindbach

Det har vært mye synsing om samer og kvener. Hvem var først og alt det der. Derfor er fakta fra godt dokumenterte kilder viktig og betryggende. Dette har Harald Lindbach formidlet på god og forbilledlig måte. Allerede på videregående skole leverte han sin første «vitenskapelige avhandling», en særoppgave om samiske stedsnavn i Olderdalen. En særoppgave…

Keep reading