Olderdalselva.

Kultivering av Olderdalselva. Olderdalen jeger og fisk (OJF) ble etablert 1974. En av hensiktene var å kultivere elva.O.J.F. inngikk avtaler med grunneiere angående rettigheter. Dett var nødvendig i forhold til kultivering og evt. salg av fiskekort. Totalt lengde på elva er ca 7 km fra sjøen til Čoarta-ura. Vi er av den oppfatning at fiskestammenFortsett å lese «Olderdalselva.»