Sosiale og kulturelle møteplasser i naturen

Det første ungdomshus i Olderdalen ble bygget omkring 1930. Den lå like utenfor gjerdet til Karstein Jensen på Soleng. Det vi kaller for Sohpe-luohka. Etter krigen ble det bygget et nytt ungdomshus ovenfor Henry Rismo i Olderdalen. Om sommeren søkte ungdommen ut i naturen. Og mange fine møteplasser ble etablert. Av de mest kjente vilFortsett å lese «Sosiale og kulturelle møteplasser i naturen»