Kyrkjejubileet

Av Ingjald Leigland I kallsbrev fra 19. september 1781 til sokneprest Dreyer, har kong Kristian 7. (Ove Guldberg) fastsett at «Kåfjordens Almue» heretter skal høyra under presten i Lyngen Dette galdt likevel berre sjølve Kåfjorden. Gardane frå og med Nordmannvik og til og med Djupvik vart skilt ut frå Skjervøy og lagt til Lyngen vedFortsett å lese «Kyrkjejubileet»

Sylvkalk og Ljosestakar

Krine kyrkjeiubileet i Lyngen den 21.juni 1931. Av Ingjald Leigland På kontoret i Lyngen prestegård er det ein liten sylvkalk som er eit minne frå dette kapellet. Kalken har presten brukt i sognebod. Han har denne innskrifta: «Bekostet til Guds Ære af Kogfjordens Almue. Anno 1778». I Lyngen kyrkje står 2 små sylv-ljosestakar. Det erFortsett å lese «Sylvkalk og Ljosestakar»

«Kåfjord kapell»

«Finne Capellet» i Kåfjorden 250 år Av residerende kapellan Dag Sigurd Wisloff: Etter krigens harde dager i Nord-Norge tok gjenreisningen til. Hus og fjøs skulle bygges opp igjen, gård og grunn settes i stand til daglig drift. I denne tiden begynte man å arbeide vei fra Olderdalen mot Birtavarre. Den skulle lette frakt av materialerFortsett å lese ««Kåfjord kapell»»

Markering av 300 års jubileum i 2022

Planlegginga med å bygge en kopi av det gamle «finnekapellet» på Barslett har tatt tid. Mye tid og krefter er brukt. I det siste har det stoppet helt opp. Sametinget forlanger en seriøs eier av prosjektet, og pekte samtidig på Nord Troms Museum eller Kåfjord kommune. Nord Troms Museum sa tidlig nei. Kåfjord kommune erFortsett å lese «Markering av 300 års jubileum i 2022»