«Ringhorn» forlis i 1926

Brødrene Johan og Kristian Mathisen opplevde et dramatisk forlis utenfor Canada-kysten i 1926. Johan og Kristian klarte seg, men i alle år etter hadde de forskjellige virkelighetsoppfatninger om hva som egentlig skjedde. Dette gav grobunn for mange diskusjoner, spesielt ved festlige anledninger. Etter at Nasjonalbiblioteket åpnet sine arkiver er det mulig å lese om forlisetFortsett å lese ««Ringhorn» forlis i 1926″