«Ringhorn» forlis i 1926

Brødrene Johan og Kristian Mathisen opplevde et dramatisk forlis utenfor Canada-kysten i 1926. Johan og Kristian klarte seg, men i alle år etter hadde de forskjellige virkelighetsoppfatninger om: hva som egentlig skjedde. Dette gav grobunn til mange diskusjoner, spesielt ved festlige anledninger. Etter at Nasjonalbiblioteket åpnet sine arkiver er det mulig å lese om forlisetFortsett å lese ««Ringhorn» forlis i 1926″