Anatomisk Institutt.

Under arbeidet med veien mellom Olderdalen og Birtavarre i 1946-47 ble det gjort flere skjelettfunn. Anatomisk Institutt i Oslo var svært interessert i funnene . Grunnen til at skjelettene aldri ble sendt til Oslo skyldes stor motstand fra bygdefolket. De døde skulle få hvile i fred. Tromsø museum skriver: «Ved tilbakekomsten fra en tjenestereise iFortsett å lese «Anatomisk Institutt.»