Jan Baalsrud

Vi følger Jan Baalsruds dramatisk flukt gjennom Nord Troms under 2. verdenskrig. Tre informasjonsskilt vil ta dere med fra Hotell Savoy til endepunktet ved «Gentlemansteinen». Den norske teksten på skiltene er utarbeidet av forfatter Tore Haug. Oversettelse fra norsk til engelsk har blitt utført av Guy Harris. Koordinering og administrativ innsats er gjort av LarsFortsett å lese «Jan Baalsrud»