Idrettsbygda Olderdalen.

Skyttervesenet har alltid stått sterkt i Norge. Det var også tilfelle i flere bygder rundt Lyngenfjorden. Olderdalen skytterlag ble stiftet på 1890-tallet. Det er imidlertid lite vi vet om aktiviteten i foreninga, men det kan se ut som vi hadde deltagere på et stort skytterstevne på Lyngseidet i 1898. Tidlig på 1930-tallet ble det førsteFortsett å lese «Idrettsbygda Olderdalen.»