«Olderdalens tak»

«Olderdalens tak» er det siste tilbudet til turgåere. Turgruppa i Olderdalen jeger og fiskerforening har laget ei trapp på 28,5 meter og 72 trinn til toppen av skredvollen. Der har vi plassert bord, stoler + en bålpanne slik at folk kan gjøre korte turer for å nyte den fine utsikten over bygda. Olderdalens tak erFortsett å lese ««Olderdalens tak»»

Fjellmarsjen Nommedalen -Olderdalen

Start fra Nommedalen. God parkering. Vi følger merkinga til Stállogohpi. Fra Stállogohpi går vi langs fjellkjeden til skiltene Gavtavárri/Soleng. Følg små varder nedover fjellsiden til sittegruppa ved Askevárri. Følg lia nedover. Vær obs på at det kan være glatt, spesielt etter regnvær. Denne fjellmarsjen bør gjøres i godt vær. Jeg garanterer en fantastisk opplevelse.

Gavtavárri/Kauttvaara

Den markante toppen vi ser på østsiden av Olderdalen kaller vi for Gavtavárri (1196moh.) Det finnes imidlertid seks topper over 1200moh. i det vi kaller for Gavtavárri – platået eller Stallo-čohkka (čohkka= topp,øvre ende)som det egentlig heter. Jeg spurte en same: Hva betyr čohkka? «Det er sånn du er på hode» Altså helt bar.(isse=oaivečohkka) DetFortsett å lese «Gavtavárri/Kauttvaara»

Askevarri

Turen til Askevárri (530moh.) starter fra kirkegården i Olderdalen. Stien er godt merket. Siste del er bratt, men helt ufarlig. Det bratte området har flere navn. Badjegurra = øvreskaret. Boazugurra = reinskaret. Askegurra = litt usikker. Renna = moderne stedsangivelse. Språket er i stadig utvikling, ingen er mer riktig enn andre. Navnet Askevárri betyr sletteFortsett å lese «Askevarri»

Bártnagieddi/Fjellfinnvollen/ Badjeolbmáidgieddi

En tur på 6 km fra nærmeste bilvei. Stien var med på Utinord – programmet i 2020. Men, etter mange dårlige tilbakemeldinger valgte vi å ta den ut igjen. Årsaken var usedvanlig mye ras denne vinteren. Vi opplevde også steinsprang i fjellsidene etter at stien var åpnet. Synd, for det er historisk plass , medFortsett å lese «Bártnagieddi/Fjellfinnvollen/ Badjeolbmáidgieddi»

Stien til Olderdalshytta

Stien til Olderdals/vannet/hytta er ca. 10 km lang og tar ca. 3 timer å gå (en vei). Olderdalen jeger og fiskerforening har ei åpen hytte, som dessverre brukes for lite, spesielt i sommerhalvåret. Her kan man også låne båt og kano. Stien er godt merket. Bortsett fra et lite parti ved vannet er det fintFortsett å lese «Stien til Olderdalshytta»