St.Hans-aften og mere til..

Ragnhild (Hilda) forteller om gamle daga.. Vi hadde planlagt at vi skulle opp i marka å koke, og så stjal vi litt rømme hjemme.., litt hver. Så gikk vi opp i marka, etterpå kom guttan selvfølgelig. Noen hadde vi bedd. Då kokte vi rømmegrøt, nei det var godt. I sær når vi kokte med eineris,Fortsett å lese «St.Hans-aften og mere til..»

Birtavarre kopperverk.

Midt på 1890-tallet ble det funnet kopper-malm i fjellene ved Kåfjorddalen. Gruve- og godseieren Christian Anker i Halden sikret seg rettighetene og sendte i 1897 den unge bergingeniøren Gudbrand Thesen nordover for å undersøke malmforekomstene. Thesen oppdaget nye malmfelter på begge sider av dalen. Lovende funn vakte stor interesse hos engelske gruveinteresser. Selskapet «The NorwegianFortsett å lese «Birtavarre kopperverk.»

«Det var ikke hannes mage»

Tegning: W.Peters En sann historie fra Olderdalen fra 1920-30 tallet. Gutten eller mannen jeg skal fortelle om var en utrolig snill og rolig gutt. Han var aktiv i det læstadianske miljøet i bygda. På nabogården dukket det opp ei jente fra Kvænangen. Hun skulle hjelpe et eldre ektepar i en sykdomsperiode. Den unge gutten ogFortsett å lese ««Det var ikke hannes mage»»

Fortvilet brev til biskop Skaar

Tegning : Wilfred Hildonen Originalbrevet er egentlig skrevet på samisk og er trykt i artikkelen til Tor Egil Lund. I oversettelsen er samisk oversatt til finsk og samer («sammelačak») oversatt til finner. Burfjord den 29de Mai 1888, Biskop Skaar! Jeg vil skrive nogle Ord til dig. Men, jeg kan ikke skrive på Norsk, saa maaFortsett å lese «Fortvilet brev til biskop Skaar»

Solhov ungdomsskole

Foto: Tripadvisor Mange av arbeiderbevegelsens ledere i Nord-Troms i mellomkrigstida hadde vært elever ved Solhov ungdomsskole. De ble varme talsmenn både for skolen og dens ledelse. Ingvald Jaklin, redaktør i Nordlys og seinere stortingsmann var en av disse. Solhov ungdomsskole ble således aldri kritisert i Nordlys fordi den drev fornorskning. Elever fra Solhov ungdomsskole komFortsett å lese «Solhov ungdomsskole»

Kirsten Larsdatter

I min kilde står det Skogholmen. Andre kilder skrive Lille Skogholmen Sør for Havnnes ligger en liten øy som heter Skogholmen. Der lå Skjervøy tinglags første rettersted, hvor dødsdømte ble henrettet. Det første menneske som ble halshugd der het Kirsten Larsdatter og det foregikk i 1722. Denne tragedien fortelles det om i Tromsø fogderis eldsteFortsett å lese «Kirsten Larsdatter»

En gammel kirkegård?

Wilhelm Olsen(83),Storslett forteller om en gammel kirkegård på eiendommen til Lena og Arthur Ballovarre i Bukta. Jeg har sjekket dette med Solfrid Strømsnes som er datter til Lena og Arthur. Hun kan fortelle at de snakket mye om dette da de var ung. Spesielt under slåttonna så de synlige forhøyninger i terrenget. Jeg har snakketFortsett å lese «En gammel kirkegård?»