Kvernstein

Et smykke av en kvernstein funnet for mange år siden ved Nommedalselva. Har i mange år vært brukt som blomsterdekorasjon på gården Brannfjell i Nommedalen. Jeg har fått kvernsteinen av familien og vil ta godt vare på den. Jeg har noen ideer for bruk av den unike steinen. Nytt spennende funn av kvernstein i Nommedalen.Fortsett å lese «Kvernstein»

Korndyrking

Kvernstein funnet i Olderdalen Under graving av vannledning ble det i 2022 funnet en kvernstein ved Nommedalselva i Kåfjord kommune. Funnet skapte stor debatt på Facebook der de mest aktivistiske mente funnet var samisk. Etter nøye vurdering av fagpersoner ble det avklart at funnet er å betrakte som: «en arv etter den kvenske historien iFortsett å lese «Korndyrking»

Kirsten Larsdatter

I min kilde står det Skogholmen. Andre kilder skrive Lille Skogholmen Sør for Havnnes ligger en liten øy som heter Skogholmen. Der lå Skjervøy tinglags første rettersted, hvor dødsdømte ble henrettet. Det første menneske som ble halshugd der het Kirsten Larsdatter og det foregikk i 1722. Denne tragedien fortelles det om i Tromsø fogderis eldsteFortsett å lese «Kirsten Larsdatter»

En gammel kirkegård?

Wilhelm Olsen(83),Storslett forteller om en gammel kirkegård på eiendommen til Lena og Arthur Ballovarre i Bukta. Jeg har sjekket dette med Solfrid Strømsnes som er datter til Lena og Arthur. Hun kan fortelle at de snakket mye om dette da de var ung. Spesielt under slåttonna så de synlige forhøyninger i terrenget. Jeg har snakketFortsett å lese «En gammel kirkegård?»

Jacob Olsen

Kvernstein funnet under graving av vannledning ved Nommedalselva. Kvernsteinen er laget av metamorf sandstein (meta-sandstein eller meta-arkose), som fins i tykke lag i berggrunnen i Kåfjord-Vaddas dekkene, blant annet i et belte fra Olderdalen via Nommedalselva til toppen av Nommedalstinden og videre østover (se www.ngu.no).   Etter et dykk i arkivet, har vi funnet følgende informasjon: I LyngenFortsett å lese «Jacob Olsen»

NNH Olderdalen

Her ser dere Nord Norsk Hotelldrifts bygning i Olderdalen fra 1940. Et kulturminne og en stor kvinnearbeidsplass i sin tid. I forkant ses Leibo-dammen. Helt utrolig at vegvesenet med Kåfjord kommunes velsignelse tok denne perlen fra oss – uten noen form for kompensasjon. Slik går det når folkeflertallet befinner seg et annet sted i kommunen.Fortsett å lese «NNH Olderdalen»

Josef Terboven

Lyngenfjorden var en flaskehals for de tyske okkupantene under 2.verdenskrig. De satte derfor inn flere ferger til å trafikkere fjorden. Bildene som følger er tatt under rikskommissær Josef Terbovens besøk i Nord-Norge juli 1942. Fergen «Bastø» har lagt til kai i Olderdalen med biler og soldater. «Bastø» ble rekvirert av den tyske marine allerede 4.juniFortsett å lese «Josef Terboven»