NNH Olderdalen

Her ser dere Nord Norsk Hotelldrifts bygning i Olderdalen fra 1940. Et kulturminne og en stor kvinnearbeidsplass i sin tid. I forkant ses Leibo-dammen. Helt utrolig at vegvesenet med Kåfjord kommunes velsignelse tok denne perlen fra oss – uten noen form for kompensasjon. Slik går det når folkeflertallet befinner seg et annet sted i kommunen.Fortsett å lese «NNH Olderdalen»

Josef Terboven

Lyngenfjorden var en flaskehals for de tyske okkupantene under 2.verdenskrig. De satte derfor inn flere ferger til å trafikkere fjorden. Bildene som følger er tatt under rikskommissær Josef Terbovens besøk i Nord-Norge juli 1942. Fergen «Bastø» har lagt til kai i Olderdalen med biler og soldater. «Bastø» ble rekvirert av den tyske marine allerede 4.juniFortsett å lese «Josef Terboven»

Gamme-landsby

Mellom elvene Lallasjohka og Doarrunjohka på Ysteby ligger et tufteområde med hele 16 gammetufter, et antall som mest sannsynlig har vært større. Flere tufter kan ha godt tapt da campingplassen ble etablert. Her hadde de god utsikt innover Kåfjorden og utover Lyngenfjorden. Vurderinger av tuftene tyder på at de er svært gamle. (0 – 1500Fortsett å lese «Gamme-landsby»

Rugåkeren/Ruispelto/ Ruokábeldo

Rug=ruis på kvensk og finsk. Åker=pelto. Altså Ruispelto. På norsk Rugåkeren og på samisk Ruokábeldo. Stedsnavnet forteller om korndyrking på stedet. Rugåkeren/Ruispelto/Ruokábeldo ligger ved fjellfoten på Soleng. Bøndene hadde en teori om at det var jevnere varme under fjellet og dermed større sjanse for å få kornet modnet. Kvener var dyktige bønder som forsøkte segFortsett å lese «Rugåkeren/Ruispelto/ Ruokábeldo»

Registrerte kulturminner

Det har lenge vært anerkjent at Nord-Troms var et multikulturelt område i jernalderen, med spor etter både samisk og norrøn bosetning. Nordligst i Kåfjord kommune ble registreringer gjort på bruket Jovoll i Hammervik (gnr.2, br.nr.6) i 1979 i form av 3 ovale gravhauger. Strukturene ble vurdert som naturdannelser, men ble registrert som uavklart p.g.a. lokalFortsett å lese «Registrerte kulturminner»