Trollvik skole 1962

Bakerst fra venstre: Asbjørn Hansen, Roald Pedersen, Åshild Rundberg, Nils Samuelsen, Sigfred Elvenes, Randi Berg, Erna Ballovarre, Bjørg Bjerkeli, Asbjørg Pedersen, Synnøve Myrberg, Per Asplund, Ingjerd Berg. Midterste rekke fra venstre: Klara H, Arne Mikkelsen, Vigdis Moberg, Marit Rundberg, Osvald Rundberg, Ingerd Larsen, Anne Hansen, Åse Bjerkeli. Foran fra venstre: Randi K ,May L Myrhaug, AlfFortsett å lese «Trollvik skole 1962»