Ápmelašvággi

Ápmelaš betyr trang dal med bratte fjellsider. Lokalkjente mener dalen har fått navn etter en mann med navn Ábmu som omkom i et snøskred på slutten av 1800-tallet. En tursti starter fra parkeringsplassen ved Ápmelašjohka. Stien stiger jevnt til 800 meters høyde før den flater ut og går langs en bratt kløft. Følg merket stiFortsett å lese «Ápmelašvággi»

Joppolbakkan/ Joppelbakken 826moh.

Joppelbakken er et stedsnavn ingen vet betydningen av. Fra samisk hold sier de at navnet mest sannsynlig kommer fra et mannsnavn. Samisk språksenter har registrert: Juppulbakkan. Bakkene opp til Juppuln og omformeren. Ingen forklaring på selve navnet Joppel/Joppol/Juppul. Kartverket :Jeg har ikke opplysninger om dette navnet fra kilder, og jeg finner ikke sannsynlige ord iFortsett å lese «Joppolbakkan/ Joppelbakken 826moh.»