På tur til læstadianermøte

Foto:Ukjent På tur til «læsning»/ læstadianermøte på Steinnes, Olderdalen. Vi ser fra venstre: Sivert Pedersen (sittende), Emelie Pettersen (kona til Stefanus), Stefanus Pettersen, Arthur Sivertsen (sittende), Erik Eriksen («Lille Erik»), Karl Lindvall, Marie Johansen og Grete Lindvall. Alle fra Olderdalen bortsett fra «Lille Erik» som var fra Manndalen.