Rikstelefoner i Kåfjord.

I Kåfjord var det under 50 telefoner i bruk i 1950. I dag ? Det har vært en rivende utvikling innen telefoni. I dag har alle sin egen mobile telefon. På 1950-tallet var situasjonen en helt annen. Da var det fasttelefon for de få, eller bruk av telegrafstasjon. Hver bygd hadde sin egen telegrafstasjon ogFortsett å lese «Rikstelefoner i Kåfjord.»

Olderdalens første fergekai.

Fra en proposisjon i Stortinget fra 1939 ser vi at det blir bevilget 200 000 kroner til fergeforbindelsen mellom Lyngseidet og Olderdalen. Den 30. juni 1940 blir arbeidet påbegynt av russiske krigsfanger som ble fraktet til og fra fangeleiren i Djupvik. Kaia sto ferdig i løpet av krigen. Litt usikker, men 42/43. Guttene fra denFortsett å lese «Olderdalens første fergekai.»

Vannspissmus

Ser i artsregisteret at det fortsatt registreres spredte funn av arten over hele landet. I Olderdalselva var den ganske vanlig før 1960. Nå er den helt borte. Spissmusa forsvant da fisken ble borte. Om det hadde noen sammenheng vites ikke. Faktum er at vannforurensning gjør vassdrag artsfattige, noe som igjen gjør at slike vassdrag egnerFortsett å lese «Vannspissmus»