Olderdalen Samvirkelag

August 2021 er det 75 år siden Olderdalen Samvirkelag sto ferdig. Forretningsbygget fra 1946 var en tyskerbrakke som laget fikk tildelt vederlagsfritt av ingeniør Kristen Fris. Fris var leder for gjenreisninga av Nord Troms. Arbeidet med å sette bygningen i stand ble betalt av gjenreisnings-kontoret. Alle som deltok fikk kr.10.- i godtgjørelse. Det ble blantFortsett å lese «Olderdalen Samvirkelag»

Kåfjord Herredshus, Olderdalen

Like etter krigen startet Kåfjord kommune planlegging av et nytt kommunehus. Høsten 1952 sto bygget ferdig. Et praktbygg etter datidens forhold, et bygg som inneholdt kontorer, møtesal, bibliotek og kinosal. Ordfører Anton Antonsen var i tillegg vaktmester, kinobestyrer og bibliotekar. Bildet er fra en 17.mai feiring. I dag er det gamle herredshuset erstattet av enFortsett å lese «Kåfjord Herredshus, Olderdalen»

Savvon (savvan)

Savvan (Savvon) betyr stilleflytende elvestrekning. For fiskeinteresserte i Olderdalen var Savvan den aller beste fiskekulpen. Sjørøya gjorde en hvile-stopp her på sin ferd videre oppover i vassdraget. Ofte kunne det stå flere fine fisker i kulpen samtidig. Men, røya var ikke alltid like bitevillig. Det gamle gutta visste råd, Store gode kveitekroker, surret fast ytterstFortsett å lese «Savvon (savvan)»

Gammetufter på Gelda

På eiendommen gnr.7/bnr.1 Reidar Lillevik ligger tre  gammetufter. To av disse ligger i granskogen og vises tydelig i terrenget, selv om det i ettertid er anlagt et plantefelt i tufte-område. (se bildet) Tuftene er runde til dels avlange, ca. 30-40 kvm. Den tredje tuften ligger  50 meter lenger vest og er rektangulær i formen. Sametinget harFortsett å lese «Gammetufter på Gelda»

Juopmogurši

Syregraslia. Her hentet folk syregress eller surgras som vi kalte det i Olderdalen. Dette ble kokt med vann eller melk. Ble konservert og brukt som tilleggskost utover vinteren.  Syregras var kjent fra gammelt av og i Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll fra 1750 kan vi lese :» Syregras samles i Field-Markene om Sommeren nogle Tønder fulde af, detFortsett å lese «Juopmogurši»