Rugåkeren/Ruispelto/ Ruokábeldo

Rug=ruis på kvensk og finsk. Åker=pelto. Altså Ruispelto. På norsk Rugåkeren og på samisk Ruokábeldo. Stedsnavnet forteller om korndyrking på stedet. Rugåkeren/Ruispelto/Ruokábeldo ligger ved fjellfoten på Soleng. Bøndene hadde en teori om at det var jevnere varme under fjellet og dermed større sjanse for å få kornet modnet. Kvener var dyktige bønder som forsøkte segFortsett å lese «Rugåkeren/Ruispelto/ Ruokábeldo»

Registrerte kulturminner

Det har lenge vært anerkjent at Nord-Troms var et multikulturelt område i jernalderen, med spor etter både samisk og norrøn bosetning. Nordligst i Kåfjord kommune ble registreringer gjort på bruket Jovoll i Hammervik (gnr.2, br.nr.6) i 1979 i form av 3 ovale gravhauger. Strukturene ble vurdert som naturdannelser, men ble registrert som uavklart p.g.a. lokalFortsett å lese «Registrerte kulturminner»

Olderdalens første fergekai.

Fra en proposisjon i Stortinget fra 1939 ser vi at det blir bevilget 200 000 kroner til fergeforbindelsen mellom Lyngseidet og Olderdalen. Den 30. juni 1940 blir arbeidet påbegynt av russiske krigsfanger som ble fraktet til og fra fangeleiren i Djupvik. Kaia sto ferdig i løpet av krigen. Litt usikker, men 42/43. Guttene fra denFortsett å lese «Olderdalens første fergekai.»

Samiske bosetninger i Vinterdalen

På Dalbakken kan ennå ses spor etter gammel sjøsamisk bosetning. De eldste tuftene kan stamme fra en gammel sjøsamiske tradisjon da de flyttet etter resursene og hadde gjerne en sommer og et vintersete. Kanskje navnet Vinterdalen eller Dalvesvággi kommer fra den tiden. På 1800 tallet var det svenske og finske reindriftssamer som brukte dalen. Juuso-Fortsett å lese «Samiske bosetninger i Vinterdalen»

Peder Larsen («Lasse Peder»)

Peder Larsen var født 5. februar 1890. Han døde 3.mars 1976, 86 år gammel. Han er begravd i Birtavarre kirkegård. Peders far var Lars Joseph Pedersen, Brattland og mora var Ane Johanna Johansdatter (Johannesdatter) fra Birtavarre. Peder Larsen giftet seg med Rakel fra Nordland. Sammen fikk de to døtre, Astrid (døde ung) og Haldis. IFortsett å lese «Peder Larsen («Lasse Peder»)»