Nordkalotten av Hans Lidmann

Hans Lidmann gav ut ca. 70 bøker som fortsatt kan kjøpes på nett. I boka Nordkalotten skriver han om Lyngenfjorden. I artikkelen skriver han blant annet om evakueringen av Olderdalen: «Det var for øvrig her ved Lyngenfjorden tyskernes herjinger stanset. All bebyggelse sør og vest for fjorden ble skånet.En natt jeg var ute på fjordenFortsett å lese «Nordkalotten av Hans Lidmann»

Livet i Lyngstadlandet.

Gamvik i eldre tider I folketellinga fra 1900 finner jeg min oldefar Ole Iver Johansen med adresse «Gamvik i Lyngen»: «Fiskeplads uden fastboende». Finner også bestefaren til Nils og Kristian Strand + flere andre fra Bjerkeli-Brattland. Det kan være årsaken til den store tilhørigheten disse folkene har/hadde til området. I Lyngen bygdebok del 2 avFortsett å lese «Livet i Lyngstadlandet.»

Historien om «Lille Mattis».

Et foredrag om min oldefar Mathias Hans Mathiassen Anders Mathisen har med god hjelp av Harald Lindbach på Statsarkivet forsket på ”Lille Matts” slekta. Jeg har fått være med nærmest som en sparringspartner. På dagen i dag er det 65 år siden vår felles stamfar Mathias Hans Mathiassen døde, St. Hans aften 1952 Vi kunneFortsett å lese «Historien om «Lille Mattis».»