Jevvas

Allerede i 1930 ser vi at Olderdalen og Djupvik Fiskarlag er representert på årsmøte til Nord Norges Fiskerforbund (senere Troms Fiskarfylking). Den 16. nov. 1991 ble Djupvik og Olderdalen Fiskerlag slått sammen. Laget fikk navnet Ytre Kåfjord Fiskarlag. Den 8.april 1999 blir Ytre Kåfjord Fiskarlag slått sammen med Indre Kåfjord Fiskarlag og tar navnet KåfjordFortsett å lese «Jevvas»

Hans Mortensen-huset

Det var mange slike hus i Kåfjord. Enkel tømmerhus med kvistrom i fronten. De fleste av disse husene ble levert fra Nordreisa i begynnelsen av 1900-tallet. Huset av samme type som står i Skardalen ble levert i 1914-15. Hans Mortensen sitt hus er nok tidligere en det, iflg. følge Kjell Mathisen. Huset var en samlingsplassFortsett å lese «Hans Mortensen-huset»

Grunnvannskilder

Hva skulle vi gjort uten alle grunnvannskilder (oppkom) vi hadde/har i Olderdalen.? Disse kildene var livsviktige for mennesker og dyr. Kilden på bildet står ved huset til Sandra og Einar Brandser på Storslett. Oppkommet gav friskt godt vann hele året. På Soleng hadde vi tre slike kilder. Rádjejohka og Ája var de mest kjente, menFortsett å lese «Grunnvannskilder»

Brandser-huset

Huset er automatisk fredet som samisk kulturminne, før 1917. Sandra og Einar Brandser eide huset som var ei toroms tømmerstue, med et mindre påbygg. Mest sannsynlig av kvensk opprinnelse. En eldre utgave av huset var arnestedet for historien om Lavvo-bøla. En dramatisk historie fra 1888 om bankeånder som herjet huset i flere uker. En historieFortsett å lese «Brandser-huset»

Kåfjord kirke, Olderdalen

Kåfjord kirke ble vigslet den 19.juni 1949. Det var en stor begivenhet da biskop Wollert Krohn Hansen utførte den historiske vigslingen. Fylkesprost Alf Wiig og sogneprest Rødberg assisterte Krohn Hansen. Det var da 155 år siden Olderdalen sist hadde hatt en egen kirke. Det ble samtidig bestemt at kirka skulle benyttes som sognekirke i Kåfjord,Fortsett å lese «Kåfjord kirke, Olderdalen»

Olderdalen kirkegård

Olderdalen kirkegård ble vigslet den 23.oktober 1949. Da var det 155 år siden Olderdalen hadde hatt egen kirkegård. Før den tid måtte vi begrave våre døde på Lyngseidet og i Manndalen.  Lenge før det igjen måtte vi til Skjervøy og Karlsøy. Har hørt mange historier om døde som ble liggende i mange uker før deFortsett å lese «Olderdalen kirkegård»

Tysk sølvmynt fra 1370.

At Barslet-nesset er et spennende område vet vi. Området ble ikke mindre spennende etter at det ble funnet en tysk sølvmynt fra 1370. Funnet ble gjort i 2018. Tromsø Museum premierte dette som årets funn. Tanja Larsen ved UiT Norges arktiske universitet skriver i en mail til meg: « Mynten er et løsfunn så viFortsett å lese «Tysk sølvmynt fra 1370.»

Finnekapellet

«Det lille FinneCapellet i Løngenfjord» ble bygd i 1722. Det sto på Barslett i 72 år og fungerte som kirke og skolestue for samisktalende barn. I 1794/96 ble bygget flyttet til Lyngseidet. Der fungerte kapellet som skolestue. Etter en tid fikk  Lyngseidet ny skolestue og kapellet fra Olderdalen ble kjøpt av Giæver og benyttet somFortsett å lese «Finnekapellet»