Dagbok fra krigen

En dagbok fra evakueringshøsten 1944. Dagboka er skrevet av handelsmann Olav Olderdal. 10.nov 1944 – I dag blei den første rassia foretatt av tyske politifolk. kl. 08.00 fikk Peder Henriksen beskjed om at han måtte forlate huset innen kl.10.00. Tyskerne var brutal i sin framferd. Videre fikk jeg høre av Tordis Jensen, Soleng at ErikFortsett å lese «Dagbok fra krigen»

Gurli Halin om språket i bygda.

Gurli spør Jens Johansen: Hva var hovedspråket i Olderdalen. Var det finsk eller samisk, eller… ? «-Det var samisk – det va samisk i min oppvekst, det va samisk. Vi har…men selvfølgelig var det mange som…som snakka norsk og forsto godt norsk – selvfølgelig utav ungdommen også…i den tida…i den tenårings… i tyve-tredveåran. Dem forstoFortsett å lese «Gurli Halin om språket i bygda.»

Gurli Harlin intervjuer Jens Johansen

I begynnelsen av 1980-tallet gikk en svensk dame rundt i kommunen og intervjuet eldre folk. Navnet var Gurli Halin. Alle intervjuene er transkribert. Intervjuet med Jens Johansen er på 40 sider. Jeg velger ut noen få avsnitt fra dette intervjuet: Gurli spør om forholde til jentene i den første ungdomstida. «Ja-a, de derre jentene …Fortsett å lese «Gurli Harlin intervjuer Jens Johansen»

Ollikangas 1

En sang som synges og spilles ofte i festlig samvær i Olderdalen. Bygdas store sønn Idar Kristiansen har skrevet teksten. Norsk av Idar Kristiansen og sang av Tobben og Ero. Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur i Børselv har gjort en strålende oversettelse av den folkekjære sangen som handler om den kvenske innvandringen tilFortsett å lese «Ollikangas 1»

Kaafjord – nød

Den 28.februar 1940 får Kaafjord kommune melding om at de er bevilget kr. 4000 til kommunalt nødsarbeid. Det kommunale nødsarbeidet må gjennomføres før 30. juni samme år og nødsarbeidet skal betales med kr.2,50 pr. time. Nøden er stor og mange har spist opp settepotetene. Det blir stor debatt i herredstyret om dette. Og det gjøresFortsett å lese «Kaafjord – nød»