Gárdduolban

Stedsnavnet er satt sammen av to ord: Gárdi = innhegning (f.eks til reinskilling og reinmerking. Duolban = slette, mo. Gárdeduolban har blitt forkortet til Gárd-duolban el. Gárduolban. Gárd-duolban var en sommerboplass der fjellsamene hadde et stort reingjerde. Boplassen kan være brukt av svenske og finske flyttsamer for ca. 150 -200 år siden. Samefamiliene Wasara, LabbanFortsett å lese «Gárdduolban»

Vinterdalen

Vinterdalen/Dalvvesvággi/Dálusvággi er de opprinnelige navnene på dalen. Talosvannka er det kvenske navnet. Etter krigen i 1945 ser vi at navnet Olderdalen gradvis tar over. I dag brukes nesten utelukkende navnet Olderdalen. Navnet Olderdalen gnr.7 ser vi første gang i en matrikkel fra 1723 sorterte under gården Suel-Eng gnr.8 I perioden 1934 til 1941 ble detFortsett å lese «Vinterdalen»