Mohccohatčacca/Skoboidanreppi/ Rødmelene (Ruksesmiellit)

Mohccohatčacca/Skoboidanreppi er navnet på overgangen til Nordmannvikdalen. Min gamle far snakket om å gå over «Mohccat» når vi skulle til Nordmannvikdalen. Skoboidanvárri heter fjellet til høyre på bildet.

Historien sier at det var et fast vinterhi for bjørn i «Rødmelan.» Flere i min fars generasjon har observert bjørn i området. Vi snakker om tidligere tider.(eldre enn 70 år) Den siste bjørnen i dalen ble skutt i nærheten, av Mons Aslaksen.

Foto Lene Antonsen

Juopmugorzi

Juopmu betyr engsyre. Engsyre blir også kalt matsyre, surstilk, surblad eller bare syre, noe som gjenspeiler den syrlige smaken. Den er en flerårig plante i syreslekta i slireknefamilien. Den kan bli mellom 30 og 90 cm høy. I likhet med flere av sine slektninger inneholder den oksalsyre og kan gi forgiftninger. Juopmugorzi forteller om en dyp, smal kløft hvor det vokser syregress. Mange stedsnavn inneholder juopmo, noe som forteller at syregress var en viktig ressurs i tidligere tider. Syregresset ble kokt til grøt av syregress og melk og lagret til bruk utover vinteren. Masse c-vitaminer i bladene. Juopmogurši ligger ved Jokŋaluokkká, like ned for Dalbakken i Olderdalen

Bilde av Juopmugorzi. Foto: Lene Antonsen
Sommeren 2020 måtte jeg en som skulle til Juopmugorzi å plukke engsyre.

https://fermentering.com/blogg/2014/08/12/syregress-syrlig-og-godt-fra-naturen

Sløke (Angelica sylvestris)

Sløke var en annen plante som ble mye brukt i Olderdalen. Enkelte steder vaks det store mengder sløke. I august måned var sløken moden og kunne høstes.

https://no.wikipedia.org/wiki/Sløke