Gammel bosetning på Dalbakken.

Berit Sivertsen, Olderdalen  gjorde en kartlegging av område i 1980. Hun avdekket fem synlige tufter. Den største på ca. 80 kvm. I tillegg er det registrert en tufte til som er ødelagt av traktor. Tromsø Museum har tidfestet de eldste tuftene til 15-1600-tallet. Noe også tidligere sogneprest Lindbach kunne bekrefte. Han var med som kjentmannFortsett å lese «Gammel bosetning på Dalbakken.»

Torvmyra/Darfejeaggi/ Turvetjänkkä

På de store myrene på Dalbakken var det stor aktivitet hele sommeren. Allerede ved St. Hans-tider startet de opp med å skave bort det øverste mose-laget. De forskjellige prosessene fortsatte utover sommeren – til torva lå trykt nede i torvskjåen i oktober/november. Det ble mye aske av torv og et uttrykk fra den gang: «EnFortsett å lese «Torvmyra/Darfejeaggi/ Turvetjänkkä»

Hestestein / Heasttageađgi /Fjellfinngammen

Bak Hestestein hadde Juuso-familien sitt sommerbosted, fra tidlig på 1920-tallet og helt fram til 1955. Etter den tid flyttet familien ned til bygda. Der bygde de et hus «under Melen» like ved Olderdalen bru, Hver vår kom Juuso-familien med reinflokken sin fra Goatteluobal ved Kautokeino til Vinterdalen. Området hørte den gang til reinbeitedistrikt 3b Dadžavágge.Fortsett å lese «Hestestein / Heasttageađgi /Fjellfinngammen»

Átnȷu / Ákŋu

Átnȷu er en kjent fiskeplass utenfor Soleng. Mea: Når Gilavárre faller ned i `hakket` i Áɲubealgi (se bildet) og Ysteby-nesset og Årøyholmen går i ett, er vi på fiskeplassen Átnȷu. Fra gammelt av en meget god fiskeplass. Det var nesten garantert å få fisk på denne fiskeplassen. Nå fungerer den ikke lenger, og laksemerene iFortsett å lese «Átnȷu / Ákŋu»

Stállogohpi

Stállo = samisk eventyrskikkelsen Gohpi = grope, fordypning eller dalsenkning i terrenget Stállogohpi er en gammel samisk offerplass – en av de mange som er registrert i Lyngen-område. Enda kan man se rester av sperregjerder og ledegjerder. Hensikten med disse ledegjerdene var å lede reinflokkene opp på det næringsrike Stállogohpi – platået. I Lyngen regionshistorieFortsett å lese «Stállogohpi»

Olderdalen gamle skole

Eiendommen der skolen står heter Minde gnr.7/bnr.42. Bygget ble påbegynt allerede i 1898, men ble først tatt i bruk i 1903. I følge Lyngen bygdebok skulle dette skolebygget stått på Soleng, men dette må være feil. Ingen kjenner til dette. Ved skolestart 1903 gikk det 50 barn på denne skolen. Skolen ble raskt for litenFortsett å lese «Olderdalen gamle skole»