Stállogohpi

Stállo = samisk eventyrskikkelsen Gohpi = grope, fordypning eller dalsenkning i terrenget Stállogohpi er en gammel samisk offerplass – en av de mange som er registrert i Lyngen-område. Enda kan man se rester av sperregjerder og ledegjerder. Hensikten med disse ledegjerdene var å lede reinflokkene opp på det næringsrike Stállogohpi – platået. I Lyngen regionshistorieFortsett å lese «Stállogohpi»