Bosettingskart Ytre

Usikker på årstall på disse kartene. Fra Djupvik og videre ut mot kysten er det kun norske navn. Vi ser at Engenes har fått det samiske navnet Lađonjarga. Ysteby=Njuđnenjarga. Olderdalen=Læibevuodna. Vinterdalen=Dalvevagge. Soleng=Čorro. Birtavarre eksisterer ikke. På dette kartet heter stedet Kaafjordbotten=Gaivouđnabatta. Helt i tråd med det Karen Juuso Baal tok til ordet for. Kanskje detFortsett å lese «Bosettingskart Ytre»

Fiskeplasser i Kåfjord og Lyngenfjord

Kjente fiskeplasser for folk langs Kåfjord og Lyngenfjorden. Koblinger med naturen viste vei til fiskeplassene. Det som kalles meer. Havbotnens topografi med fiskebanker i ytre Lyngen. 1) Området med linefiske i Lyngstadlandet, 2) Vággásnakken, 3) Vaggasgrunnen (Haken), 4) Klakken, 5) Langøra, 6) Fugløybanken, 7) Båen, 8) Givvis, 9) Seigrunnen, 10) Koppangsgrunnen, 11) Sommersetgrunnen.