Sofie, Helene og Mathias

Ill.Benedicta Windt-Val Jeg har sett på bruken av tre familienavn, navn som har vært brukt gjennom generasjoner. Det gjelder navnene Sofie, Helene og Mathias. I denne artikkelen følger jeg etterkommerne etter kven-ekteparet Sofie Antilla og Pehr Mattson Tarkiainen. Ekteparet kom til Olderdalen fra Pello i Finland i 1832. Begge to tok raskt norske navn. SofieFortsett å lese «Sofie, Helene og Mathias»

Kvernstein

Etter et dykk i arkivet, har vi funnet følgende informasjon: I Lyngen bygdebok står følgende (Lyngen bygdebok bind II s. 136) om gården Storslett gnr. 9. L.nr.171 «I 1787 var Jacob Olsen betaler av kvernskatt, og ledingsskatt blei betalt samme år av; Anders Andersen, Mogens Jacobsens enke, Ole Mortensen og Jacob Olsen. Morten Mogensen og JacobFortsett å lese «Kvernstein»

Tidlig kvensk bosetning i Kautokeino og Karasjok

Illustrasjon Svenske kilder beretter at da kong Carl X1 i 1660 lot bygge kirke i Kautokeino var det der bare 6 fastboende kvenske familier. Fra Nils Vibe Stockflets bok «Kundskap om fjellfinnene i Kongeriket Norge (Stockflets N.V. 1848 s.223) siteres: Stedet (Karasjok) ble aller først beboet for noget over hundrede Aar siden, da nogle QvænerFortsett å lese «Tidlig kvensk bosetning i Kautokeino og Karasjok»