Doronelva/Doarrunjohka/ Toronjoki

Doronelva starter øverst i Lilledalen mellom Giilavárri og Nordmannviktind. En av mange elver det har vært ei mølle. Doron kommer sannsynligvis av navnet dōron=slåsskjempe, stridig, villig til å sloss. Historien sier at det har vært stor konsentrasjon av bosetning i område. Det står at de hadde god utsikt i alle retninger og var klar tilFortsett å lese «Doronelva/Doarrunjohka/ Toronjoki»

Olderdalselva/Dálvvesváhjohka/ Talosvankanjoki

Olderdalselva/Vinterdalselva har sitt utspring fra Olderdalsvannet. Til vannet renner to store elver, Jovnnaváhjohka og Báhkkavággijohkka. Elva er ca. en mil lang. På sin ferd nedover dalen får de vanntilførsel fra flere tilstøtende elver. Her kan jeg nevne: Doantavággijohka, øvre og nedre Ridajohka, Leaibivuodijohka, Bártnajohka, Tverrelva (Doaresjohka), Čohkkábmirjohka og Luopmejohka. I tillegg til flere mindre bekker.Fortsett å lese «Olderdalselva/Dálvvesváhjohka/ Talosvankanjoki»