Mathias Hans Mathiassen

Mathias Hans Mathiassen («Lille Mattis») («Bikko Mattis») Foto: Jenny Olsen

Anders Mathisen har forsket på vår felles stamfar Mathias Hans Mathiassen som døde, St. Hans aften 1952.

Vi starter den 7.september 1793, sier Anders.  Da ble det født en liten gutt i Pello i Övertorneå på finsk side av Torneälven.  Gutten fikk navnet Pehr Mattson Tarkiainen. 

Pehr hadde en vanskelig oppvekst. Forhørsmyndigheten i Norrbotten kom tidlig inn i hans liv. De var ikke fornøyde med oppdragelsen til gutten, spesielt hans tilnærming til de bibelske skrifter. Vi registrer at han flere ganger unnlot å møte til nattverd. Dette falt myndighetene tungt for brystet. 

I protokollene til myndighetene står det at han flere ganger måtte” stå stokken”. En avstraffelsesmetode som lignet mye på gapestokkvi brukte i Norge. Man blir fastbundet til en stokk utenfor kirken til «spott og spe» for hele menigheten.

Årene går og Pehr blir ungdom. Han farter rundt i Norrbotten. Vi møter han i Pello, Kardis, Pajala og Kengis.

I 1821 er Pehr blitt 28 år. Han jobber nå som dreng på Kingiri – gården i Seipajarvi. Fortsatt er forhørsmyndighetene etter han. Pehr er blitt en voksen mann og er lei av forhørsmyndighetene.  Han stikker av, og forsvinner” under jorda” som vi ville sagt det i dag. Samtidig har han fått et godt øye til den 8 år yngre Sofia fra Kardis, sammen blir de et par.

To år etter i 1823 får Pehr og Sofia Pedersdotter Antilla sitt første barn. Og det skal bli tre til før Pehr og Sofia bestemmer seg for å flytte til Nord-Norge.

Sommeren 1832 kommer de til Olderdalen. Begge tar raskt nye navn. Pehr Mattson Tarkiainen blir til Peder Mathiasen og Sofia Pedersdatter Antilla blir til Sofie Pedersdatter.

I Olderdalen får de fire barn til. Slik at de til sammen har 8 barn. Alle barna bosetter seg i Kåfjord – fra Nordmannvik til Kåfjordbotten.

Det er lite vi vet om deres liv og levne i Olderdalen. Vi ser av folketellinger at de først bor på gården Winterdal. Så en periode på Ysteby, før de flyttet til Storslett gård.

Peder Mathiasen bor sine siste år i Nordmannvik hos sin eldste sønn.

Han dør 22. oktober 1861, 68 år gammel. 

Sofie dør 16. juni 1865 som kår-enke på gården Storslett. Sannsynligvis hos sin sønn Mathias Pedersen. Hun blir 64 år.

Samme Mathias Pedersen var født i 1842, han var nest yngst i søskenflokken til Pehr og Sofie. 

Mathias skal vi følge videre: Men først litt om Helene som blir kona hans. Hun var litt av en dame!!!

Helene Marie Hansdatter var født i Manndalen i 1826. Foreldrene var Hans Olsen og Christine Pedersdatter. 

Hans Olsen hadde sin slekt fra Bakkeby og Vest Uløy. 

Christines far var Petter Larson Servio. Servio slekta var beryktet i hele Sverige.

Helene Marie Hansdatter giftet seg i 1854 med Morten Larsen, Storslett. Morten Larsen er 60 år og Helene er bare 28. Etter 8 års ekteskap dør Morten.

Etter dødsfallet finner Mathias og Helene hverandre. Dette resulterer i deres først barn allerede året etter. Som dere skjønner, var ikke sørgeperioden av det lengste slaget.

Førstefødte ble døpt til Christine Mathea, som siden ble til Kristine Marie. Så fulgte Mathias Hans ”Lille Mattis” og til slutt Helene Marie.

Mathias Hans og Christine Mathea. Foto: Valborg Soleng. Bildets eier: Edel Olsen

Med andre ord: Mathias gifter seg inn i gården Storslett.

Mathias er min tipp oldefar og Helene min tippoldemor. (Svein Arild Soleng)

Mathias og Helene blir boende på gården Storsletten. Når madam Lyngs arv etter hvert blir donert til Foreningen for Leilendingsvesenet, kommer gården ut for salg.

Den 14. juni 1864 skjøter foreningen eiendommen over til Mathias Pedersen for 250 spesidaler (ca. 50 000 etter dagens verdi)

Gården Storsletten het på kvensk Lavontupa (Lavon=stedsangivelse) (Tupa=Hus)

Den 1. juli 1915 blir gården Storsletten skjøtet over til Mathias Hans Mathiassen. Det ser imidlertid ut som Mathias Hans har drevet gården lenge før den tid.

Mathias Hans giftet seg med Sofie K. Pettersdatter den 3. juni 1893.

Sofie var av Grapeslekta og var søster til Stefanus Pettersen og Hermann Pettersen, Rundberg. Hermann var oldefar til Violet Road-guttene.

Mathias Pedersen er nå død, men Helene lever fortsatt. Det kan se ut som hun først bor sammen med Mathias Hans og Sofie, men at hun senere flytter for seg sjøl og bor i et lite hus de kaller for Helenintupa. Det står videre at Helene var en ”parantaja”. Det vil si en handspålegger eller healer. 

Helene var også meget sentral i historien om ”Lavvo-Bøla” I Tromsø Stiftstiende fra 1898 kan vi lese: ”Ei kvenkone, som er bekjent for sin barskhet, og som etter sigende ikke vilde frykte selve satan, blev også hentet” Det var altså min tipp oldemor. Hun ble i mange sammenhenger karakterisert som uredd, sterk kvinne med magiske evner. På sine gamle dager ble hun blind. 

Bukta som vi kjenner i dag het opprinnelig Helenebukta. Helene døde i 1917, hele 91 år gammel.

Mathias Hans Mathiassen og Sofie fikk til sammen 10 barn. Marie, Asle, Mattis, Johan Karl, Kristian, Kristine, Malvin, Lena og Sofie. 

Mathias Hans hadde en sønn fra tidligere forhold med en dame som het Anne Marlene Pedersdatter. Gutten ble født i 1891. Peder Mathisen ble guttens navn og er far til Bernhard, Olaug, Eilif, Alberta, Peder, Torleif, Agnor, Hjørdis og Jarle.

Peder Mathisen jr.

Mathias Hans eller «Lille  Mattis» dør St. Hans aften 1952,87 år gammel. Han hadde da vært enkemann i 32 år.

Som dere skjønner, har dere aner fra store kvenske slekter. Tarkiainen-slekta, Grape og Servio-slekta. Slekta er i dag spredt ut over store deler av verden.

Fra et foredrag om Mathias Hans Mathiasen, St. Hans-aften 2018

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Tarkiainen slekta 

Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d. 22.10.1861 Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d. 16.06.1865 

Pehr Mattson Tarkiainen med hustru Sofia Pedersdotter Antilla flyttet fra Sverige til Lyngen ca. 1832-1833. De bodde i Kardis, Pajala og hadde fire barn født i Sverige 

Johan f. 20. Mars 1823 Lena Caisa f. 21. Juni 1826 Isaak, f. 14. Mars 1830 Petter f. 8. Juli 1831 

Etter at de slo seg ned i Olderdalen fikk de fire barn til 

Britha Maria f. 1. Juli 1835 Sophie Caroline f. 29. September 1837 Mathias f. 1. Mars 1842 Andreas f. 21. September 1844 

Etter at de flyttet til Norge tok både Pehr og Sofia nye navn og går nå under navnene Peder Mathiasen og Sofia Pedersdatter. Det er vanskelig å finne mye ut av deres liv og levne, men noen spor har de lagt igjen etter seg. De bor først på Gården Wintherdal, etter kort tid oppgir de bosted Ysteby, før de inntar gården Storslæt. 

Peder Mathiasen bor sine siste år i Normannvik på gården hos sin eldste sønn Johan, som nå har byttet navn til Johannes og selv har 6 barn. Peder dør i oktober 1861 i Nordmannvik. (Liten usikkerhet knyttet til dette, legg merke til at alder er oppgitt til 81 år. Bør sjekkes nærmere) 

Sofia Pedersdotter lever noen år lengre enn sin ektemann og dør i juni 1865 som kårenke på Storslet, sannsynligvis hos hennes sønn Mathias Pedersen. Hennes alder oppgis til 64 år. 

Det første sporet er fra Klokkerbok #1 s. 147, her finner vi Britha Maria skrevet inn. Her er far oppgitt til Peder Mathiasen og mor oppgitt til Sophie Pedersd.. De har oppgitt bosted til Winterdal.

Det neste sporet vi nå ser er fra Klokkerbok #1 s. 173, når Sophie Caroline er født. Navnene oppgis til Peder Mathiasen og Sophie Pedersd.. De har nå oppgitt bosted Ysteby. 

Mathias skrives inn i klokkerbok #2 s. 15. Her er navnene fortsatt oppgitt til det samme, men bosted er nå interessant nok Storslæt. Dette tyder på at familien nå har flyttet innover til det som etter hvert blir familiegården. Mathias blir etter sedvanen hetende Mathias Pedersen. 

Andreas skrives inn på samme måte med fødested Storslæt. Familien har nå slått seg til ro på Storslæt. Vi vet litt om barna til Pehr og Sofia, Mathias Pedersen blir omtalt for seg selv. 

Johan f. 20.03.1823 (Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket) 

Johan bytter navn til Johannes Pedersen i når han kommer til Norge. Han gifter seg 5. Oktober 1844 med Elen Maria Tomasdatter. De oppgir Normanvig som bosted. 

De er undre folketellingen i 1865 oppgitt som Johannes Pedersen og Elen Maria Tomasdatter. De har nå 6 barn. 

Lena Caisa f. 21.06.1826 (Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket) 

Vi finner igjen Lena i folketellingen fra 1865 som bosatt i Kaafjordbotn, gift med Peder Hansen. De har i 1865 5 barn; Peder Pedersen (f. 1852), Ole Pedersen (f. 1855), Johan Pedersen (f. 1857), Anne Pedersdatter (f. 1860) og Bereth M. Pedersdatter (f. 1863). 

Isaak, f. 14. Mars 1830 (Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket) 

Isak gifter seg 19 Juli 1863 med Eva Fredriksdatter Qvik. Her er brudgommens far oppgitt til Peder Mathiasen. En av forloverne er oppgitt til Johannes Pedersen, Nordmanvig. Kan dette være broren Johan som nå har tatt navnet Johannes? 

Petter f. 8. Juli 1831 (Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket) 

Petter bytter navn til Peder og gifter seg 5. Desember 1852 med Marit Andersen.

Under folketellingen i 1865 finner vi igjen Peder Pedersen og Marit Andersen på gården Ysteby med 4 barn. Peder A. Pedersen (f. 1855), Isak Pedersen (f. 1860), Maria S. Pedersdatter (f. 1857) og Elen K. Pedersdatter (f. 1863). 

Britha Maria f. 1. Juli 1835 (Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket) 

Sophie Caroline f. 29. September 1837 (Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket) 

Finner ingenting om Sophie 

Mathias f. 1. Mars 1842 (Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket) 

Se eget ark for Mathias Pedersen og Helene Maria Hansdatter 

Andreas f. 21. September 1844 (Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket) 

Finner ingenting om Andreas 

Mathias Pedersen f. 1. Mars 1842 

Helene Marie Hansdatter f. 28. September 1826 d. 20. Mai 1917 

Mathias er født i 1842, bosted til foreldrene er oppgitt til Storslæt.

I 1861 blir Mathias konfirmert i en alder av 19 år. 

Helene Maria blir født 28. September 1826 og skrevet inn i kirkeboken i Mars 1827. 

Helene blir konfirmert 29. Juni 1844, i en alder av 18 år. 

Helene gifter seg 7. Oktober 1854 med Morten Larsen (f. 1794) Storslæt, sønn av Lars Olsen. Morten Larsen er da 60 år, Helene Marie er 28 år gammel. 

Morten dør 7. Mai 1862 

Det finnes et skifte etter Morten Larsen, men dette er uleselig for andre enn eksperter. 

Etter dødsfallet finner Mathias og Helene hverandre, dette resulterer i deres første barn, Christine Mathea f. 7. Mai 1863. Dette skulle vel tyde på at Mathias og Helene var sammen i August 1862 så sørgeperioden var av det korte slaget. 

Han gifter seg 29 November 1863 med 16 år eldre enke Helene Marie Hansdatter, fødested Manndalen.

 

Forlovere er Johan Erik Litti og Adam Eriksen. Det er notert at det er levert attest fra skifteretten. 

Siden fikk de Mathias Hans 4. August 1865 

I folketellingen for 1865 er følgende notert for bruksnummer 59, løpenummer 172 Storsletten 

Mathias Pedersen alder 24, gårdbruker, selveier Helene M. Hansdatter, alder 37, hans kone Kristine M. Hansdatter, alder 3, datter Mathias Hansen, alder 1, sønn … Adam Eriksen, alder 26, logerende, ugift, fiskeri Martha K. Hansdatter, alder 34, ugift, tjenestepige Denne Martha er sannsynligvis en søster/halvsøster av Helene 

I folketellingen for 1875 er følgende notert for bruksnummer 75, løpenummer 172 Storslet 

Mathis Pedersen f. 1843, Jordbruker, selveier, fisker Helene Marie Hansdatter f. 1826, hans kone Kjerstine Marie Hansdatter f. 1862, datter Mathias Hans Mathiassen, f. 1865, sønn Helene Marie Mathiasdatter, f. 1869, datter Anna Mathiasdatter, f. 1850 Maalselven, Tyende, ugift, Tjenestepige Adam Eriksen, f. 1840, Lyngen, Inderst., Gift, Fisker Martha Karoline Hansdatter, f. 1833, Lyngen, hans kone (Adam) 

Legg merke til at Christine Mathea nå er Kjerstine Marie. Adam og Martha har nå likegodt giftet seg. 

Mathis og Helene fikk altså tre barn 

Christine Mathea (Kjerstine Marie) f. 7. Mai 1863  

Mathias Hans f. 4. August 1865 

Helene Marie f. 1869 

 Eiendommen Storslæt 

Vi finner det første spor av denne familien, eller kanskje heller prologen til denne familien i matrikkelen av 1938. Husk at løpenummeret til gården fra folketellingen i 1865 og 1875 er bosted oppgitt til Storslæt, løpenummer 172. Dette er lenge før dagens grunnbok. Vi finner igjen denne gården i matrikkelen, da er tidligere nevnte Morten Larsen oppsitter på Storsletten med løpenummer 172. Vi husker også at Morten Larsen døde på Storslett i Mai 1862 og etterlot enken Helene Marie som i 1862 innleder et forhold til Mathias Pedersen og de gifter seg i 1863.

Det finnes som tidligere nevnt et skifte etter Morten Larsen som er gjort i 1863, dette er for en legmann uleselig. 

Mathias og Helene ble imidlertid fortsatt boende på gården Storsletten. Når Madam Lyngs arv etter hvert blir donert til Foreningen for leilendigevesenets opphevelse kommer gården ut for salg. Vi finner igjen eiendommen som Matrikkelnummer 10, gammelt matrikkelnummer 83, løpenummer 172 eller i dagens inndeling Gårdsnummer 9, bruksnummer 2, Storsletten. 

Den 14. Juni 1864 skjøter foreningen over eiendommen til Mathias Pedersen for summen 250 Spesidaler.

 

I samme lysningen blir det også lyst en obligasjon til Anne Marit Mortensdatter, Storslett. Hvem denne Anne Marit er vites ikke, men det er fullt mulig å finne ut av i kirkebøker eller kanskje også skiftemateriale. 

Så den 1. Juli 1915 mottar Mathias Mathiassen skifteskjøte på gården, vi kan vel anta at Mathias Pedersen nå er død og dette gir en pekepinn på hvor vi skal lete for å finne dødsdato og årsak. 

Det virker som om Mathias, som nå kaller seg Mathis har overtatt driften av gården på et tidligere tidspunkt, for i folketellingen fra 1910 finner vi 

Mathias Pedersen, f. 1842, Husfar, Gift, Føderådsmann Helene Marie Pedersen, f. 1829, Husmor, Gift, Fødrrådskone Matias Matiasen, f. 04.08.1864, Husfars sønn, Gift, Gårdbruker og fisker Sofie Karine Matiasen, 09.04.1873, Husmor, Gift, Gårdmannskone Matis Bernhard Matiasen, f. 27.06.1893, Sønn, Ugift Johan Edvin Matiasen, f. 00.09.1898, Sønn, Ugift Marie Gustava Matiasen, f. 22.03.1900, Datter, Ugift Peder Kristian Mathisen, f. 15.06.1902, Sønn, Ugift Sofie Lovise Matiasen, f. 30.06.1906, Datter, Ugift Karl Erling Matiasen, f. 14.10.1907, Sønn, Ugift Helene Karine Matiasen, f. 14.06.1910, Datter, Ugift Anna Lovise Eliasen, f. 27.06.1866, Tjenestepige, Ugift 

Nå har eiendommen fått sitt endelige gårds og bruksnummer, 9/2. 

8. Februar 1948 overtar så Johan Edvin Matiasen gården, her er fødselsdato til Johan satt til 6/9-1897. Han overtar den for kr. 300. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etterkommere av Gabriel Henriksson

Første generasjon

1. Gabriel Henriksson [12421].

Gabriel giftet seg med Maria Höglund. Ekteskapsstatus: gift.

Barnet i dette ekteskapet var:

Gabriel Lindvall [124] ble født den 8 September 1799 i Hausjärvi, sør i Finland, døde den 6 August 1866 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige, 66 år gammel, og ble begravet i 1866 i Haparanda Kirkegård i Nedre Torneå, Sverige.

Andre generasjon (Barn)

2. Gabriel Lindvall [124] (Gabriel 1) ble født den 8 September 1799 i Hausjärvi, sør Finland, døde den 6 August 1866 i Nikkala i Nedre Torneå, Sverige 66 år gammel, og ble begravet i 1866 i Haparanda Kirkegård, Nedre Torneå, Sverige.

Hendelser i hans liv:

• Bosted: i Nikkala Nedre Torneå Sverige.

• Han arbeidet som Gjestgiver, maler, fargergesell.

Gabriel giftet seg med Brita Carolina Hansdotter, datter av Hans Pelli Nilsson [550] og Brit Kaisa Ajo Esajasdotter [551], den 5 Februar 1828 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige. Ekteskapsstatus: gift. Brita ble født den 26. Oktober 1810 i Nedre Torneå, Sverige, ble døpt i Nedre Torneå, Sverige, døde den 20 Februar 1849 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige ( Vattersott), 38 år gammel, og ble begravet i Februar 1849 i Haparanda Kirkegård Nedre Torneå, Sverige.

Barn i dette ekteskapet var:

Carolina Konstantina Lindvall [359] ble født den 3. Januar 1829 i Nedre Torneå, Sverige og døde i Kukkola Finnland.

Maria Mathilda Lindvall [360] ble født den 20. Mars 1830 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige og døde den 16. November 1898 i Keräsjoki Nedertorneå Finland 68 år gammel.

Abraham Lindvall [546] ble født den 17 August 1831 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige, døde den 5. September 1831 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige, og blebegravet i 1831 i Nikkala Nedre Torneå Sverige.

Carl Johan Lindvall [547] ble født den 10. November 1832 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige, døde den 25. Juli 1833 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige, og ble begravet i 1833 i Nikkala Nedre Torneå Sverige.

Sofie Johanna Lindvall [548] ble født den 29. Januar 1834 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige, døde den 31. August 1912 i Karnes, Lyngseidet 78 år gammel, og ble begravet i September 1912 i Lyngen Kirkegård.

Brita Lindvall [549] ble født den 4 Januar 1836 i Nedre Torneå, Sverige, døde den 25. August 1836 i Nedre Torneå, Sverige, og ble begravet i 1836 i Nedre Torneå, Sverige.

Greta Wilhelmina Lindvall [361] ble født den 30 September 1837 i Nedre Torneå, Sverige og døde den 27 April 1938 i Nedre Torneå, Sverige 100 år gammel.

Gustafva Henrika Gabrielsdatter Lindvall [358] ble født den 17 Februar 1839 i Nedre Torneå, Sverige, døde den 8 Februar 1901 i Karnes Indre Lyngseidet 61 år gammel, og ble begravet den 20. Februar 1901 i Lyngen Kirkegård.Alexander Lindvall [362] ble født den 18 September 1840 i Nedre Torneå, Sverige og døde den 30 Mai 1842 i Nedre Torneå, Sverige i en alder av 1 år.

Johan Gabriel ( Janne) Lindvall [116] ble født den 26 Juli 1842 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige, ble døpt i Nedre Torneå, Sverige, døde den 12. April 1927 i JANNENKENTTÄ Ysteby, Olderdalen, 84 år gammel, og ble begravet i April 1927 i Sandeng Kirkegård, Manndalen.

Hans Robert Lindvall [363] ble født den 23 Mai 1845 i Nedre Torneå, Sverige og døde i Utha Usa.Hendelser i hans liv:

• Historisk.

• Emigrasjon: Ugift, i 1863, i Norge.

• Emigrasjon: Ugift, Misjonær.i USA.

Alexander Ferdinand Lindvall [364] ble født den 28 November 1848 i Nedre. Torneå, Sverige og døde den 21 Januar 1849 i Nedre Torneå, Sverige.

Etterkommere av Gabriel Henriksson

Tredje generasjon (Barnebarn)

.Carolina Konstantina Lindvall [359] (Gabriel 2, Gabriel 1) ble født den 3 Januar 1829 i Nedre Torneå, Sverige og døde i Kukkola Finnland.

Hendelser i hennes liv:

• Emigrasjon: Pige, i 1852, i Finnland.

Carolina giftet seg med Johan Olofsson Køssø [542] [MRIN: 152], sønn av Olof Johansson Køssø [554] og Greta Larsdotter Pajari [555]. Ekteskapsstatus: gift. Johan ble født den 22 Februar 1828 i Tervola Finnland og døde den 14. Februar 1843 i Kukkola Finnland 14 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

Johannes Johannson Køssø [552] ble født den 26 Februar 1853 i Tervola Finnland.

Greta Mathilda Johansdotter Køssø [543] ble født den 30. November 1854 i Tervola Finnland.

Olof Gabriel Johannson Køssø [553] ble født den 26 Februar 1858 i Tervola Finnland.

Johan Abraham Johansson Køssø [544] ble født den 1 Februar 1860 i Tervola Finnland.

Maria Mathilda Lindvall [360] (Gabriel 2, Gabriel 1) ble født den 20 Mars 1830 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige og døde den 16. November 1898 i Keräsjoki Nedertorneå Finland 68 år gammel.

Maria giftet seg med Salomon Salomonsen [545] [MRIN: 153]. Ekteskapsstatus: gift. Salomon ble født den 28 Februar 1836 i Keräsjoki Nedertorneå Finland og døde i Keräsjoki Nedertorneå Finland.

Barnet i dette ekteskapet var:

Johan Herman Salomonsson [6054] ble født den 8 Juni 1860 i Keräsjoki Nedertorneå Finland. Johan giftet seg med Hilda Josefina [6055] [MRIN: 1978]. Ekteskapsstatus: gift. Hilda ble født den 28. Desember 1856 i Nedertorneå Finland og døde i Keräsjoki Nedertorneå Finland.

Sofie Johanna Lindvall [548] (Gabriel 2, Gabriel 1) ble født den 29 Januar 1834 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige, døde den 31. August 1912 i Karnes, Lyngseidet 78 år gammel, og ble begravet i September 1912 i Lyngen Kirkegård.

Hendelser i hennes liv:

• Emigrasjon: Pige, i 1853, i Norge.

• Hun finnes i Gift. Husmoder folketellingen i 1875 i Karnes Indre Lyngseidet.

Sofie giftet seg med Carl Moses Mosesen [370] [MRIN: 154], sønn av Moses Pettersen [365] og Ane Grethe Larsdatter Marakat [366], den 2 November 1856 i Lyngen Kirke. Ekteskapsstatus: gift. Carl ble født den 26 Desember 1831 i Karnes, Lyngseidet, ble døpt den 29. September 1832 i Lyngen Kirke, døde den 18. Mai 1915 i Karnes Lyngen, 83 år gammel, og ble begravet den 26 Mai 1915 i Lyngen Kirkegård.

Hendelser i hans liv:

• Han finnes i Gift. Husfader, fisker, gaardbruger og selveier folketellingen i 1875 i Karnes Indre Lyngseidet.

Barn i dette ekteskapet var:

Anne Caroline Karlsdatter [2841] ble født den 22 Juni 1857 i Karnes Lyngen, ble døpt den 23 August 1857 i Lyngen Kirke, døde den 13 November 1874 i Karnes Lyngen, 17 år gammel, og ble begravet i November 1874 i Lyngen Kirkegård.

Moses Gabriel Karlsen [1947] ble født den 5 Juli 1860 i Karnes, Lyngseidet, ble døpt den 12. August 1860 i Lyngen Kirke, døde den 5 September 1945 i Karnes Lyngen, 85 år gammel, og ble begravet i September 1945 i Lyngen Kirkegård.

Marie Gustava Karlsdatter [620] ble født den 25 Mars 1863 i Karnes, Lyngseidet og ble døpt den 19.Oktober 1863 i Lyngen Kirke.

Etterkommere av Gabriel Henriksson

Johan Fredrik Karlsen [12700] ble født den 6 Januar 1867 i Karnes i Lyngen, ble døpt den 11. August 1867 i Lyngen Kirke, døde den 16 Juli 1941 i Kileng Storfjord, 74 år gammel, og ble begravet i Juli 1941 i Hatteng Kirkegård i Storfjord.

Johanna Mathilde Karlsdatter [834] ble født den 24 Februar 1871 i Karnes, Lyngseidet og ble døpt den 20. August 1871 i Lyngen Kirke.

Hendelser i hennes liv:

Hun finnes i Forsørges af faderen folketellingen i 1875 i Karnes Indre Lyngseidet.

Karl Peter Karlsen [12751] ble født den 3 Juni 1876 i Karnes i Lyngen, ble døpt den 2 Oktober 1876 i Lyngen Kirke, døde den 4 Januar 1905 i Karnes i Lyngen ( Mavebetennelse), 28 år gammel, og ble begravet den 12. Januar 1905 i Lyngen Kirkegård.

Gustafva Henrika Gabrielsdatter Lindvall [358] (Gabriel 2, Gabriel 1) ble født den 17 Februar 1839 i Nedre Torneå, Sverige, døde den 8 Februar 1901 i Karnes Indre Lyngseidet 61 år gammel, og ble begravet den 20 Februar 1901 i Lyngen Kirkegård.

Hendelser i hennes liv:

• Hun finnes i Gaardmandskone og Husmoder folketellingen i 1875 i Karnes Indre Lyngseidet.

Gustafva giftet seg med Lars Fredrik Mosesen [371] [MRIN: 177], sønn av Moses Pettersen [365] og Ane

Grethe Larsdatter Marakat [366], den 24 November 1865 i Lyngen Kirke. Ekteskapsstatus: gift. Lars ble født den 26. Februar 1834 i Karnes, Lyngseidet, ble døpt den 4 Mai 1834 i Lyngen Kirke, døde den 20. Mars 1918 i Karnes Indre Lyngseidet, 84 år gammel, og ble begravet den 4. April 1918 i Lyngen Kirkegård.

Hendelser i hans liv:

• Han finnes i Gift, husfader,fisker, gaardbruger og selveier folketellingen i 1875 i Karnes Indre Lyngseidet.

• Dødsårsak: Slag, den 20 Mars 1918, i Karnes i Lyngen.

Barn i dette ekteskapet var:

Karl Fredrik Larsen [2759] ble født den 6 Juni 1866 i Karnes Lyngen, ble døpt den 26 August 1866 i Lyngen Kirke, døde den 27 September 1937 i Karnes i Lyngen, 71 år gammel, og ble begravet i Oktober 1937 i Lyngen Kirkegård.

Hendelser i hans liv:

• Han finnes i Ugift. Forsørges af faderen. Folketellingen i 1875 i Karnes Indre Lyngseidet.

Anne Karoline Larsdatter [7910] ble født den 24 Juni 1868 i Karnes Indre Lyngseidet, ble døpt den 9 August 1868 i Lyngen Kirke, døde den 11 Desember 1944 i Elvegård, Pollen i Lyngen, 76 år gammel, og ble begravet i Desember 1944 i Lyngen Kirkegård.

Maria Gustava Larsdatter [7911] ble født den 1 April 1870 i Karnes Indre Lyngseidet, ble døpt den 18 September 1870 i Lyngen Kirke, døde i 1888 i Karnes i Lyngen, 18 år gammel, og ble begravet i 1888 i Lyngen Kirkegård.

Hendelser i hennes liv:

• Hun finnes i Ugift. Forsørges af faderen. Folketellingen i 1875 i Karnes Indre Lyngseidet.

Hans Anton Larsen [7912] ble født den 3 Februar 1872 i Karnes Indre Lyngseidet, ble døpt den 29. September 1872 i Lyngen Kirke, døde den 13 Mars 1950 i Karnes i Lyngen, 78 år gammel, og ble begravet i Mars 1950 i Lyngen Kirkegård.

Lars Moses Larsen [2742] ble født den 24 Oktober 1875 i Karnes Lyngseidet, ble døpt den 17 Juni 1877 i Lyngen Kirke, døde den 8 September 1887 i Karnes Lyngseidet, 11 år gammel, og ble begravet den 15. September 1887 i Lyngen Kirkegård.

Hendelser i hans liv:

• Dødsårsak: Hjernebetennelse, den 8 September 1887, i Karnes i Lyngen.

• Jordfestet: 15 September 1887,i Lyngen Kirkegård.

Etterkommere av Gabriel Henriksson

Johan Gabriel ( Janne) Lindvall [116] (Gabriel 2, Gabriel 1) ble født den 26 Juli 1842 i Nikkala Nedre Torneå, Sverige, ble døpt i Nedre Torneå, Sverige, døde den 12. April 1927 i JANNENKENTTÄ Ysteby, Olderdalen, 84 år gammel, og ble begravet i April 1927 i Sandeng Kirkegård, Manndalen.

Hendelser i hans liv:

• Emigrasjon: Ugift. Dreng hos lensmand Oxaas, i 1862, i Norge.

• Han finnes i Gift. Husfader, gaardbruker og fisker (68 År) folketellingen i 1910 i Ysteby Olderdalen.

• Historisk: Han hadde en dramatisk hendelse på Lyngenfjorden der båten kvelva og han ble sittende på båtkjølen.

Han fikk koldbrann i foten og døde av det, i 1927, i Lyngenfjorden.

Johan giftet seg med Hansine Dortea Mosesdatter [117] [MRIN: 27], datter av Moses Pettersen [365] og Ane

Grethe Larsdatter Marakat [366], den 10 Juni 1870 i Lyngen Kirke. Ekteskapsstatus: gift. Hansine ble født den 9. Desember 1843 i Karnes, Lyngseidet, ble døpt den 12 Mai 1844 i Lyngen Kirke, døde den 12 Desember 1912 i Ysteby, Olderdalen, 69 år gammel, og ble begravet den 21 Desember 1912 i Sandeng Kirkegård, Manndalen.

Hendelser i hennes liv:

• Hun finnes i Husmoder og gaardmandskone (67 År) folketellingen i 1910 i Ysteby Olderdalen.

Barn i dette ekteskapet var:

Mathilde Karoline Lindvall [118] ble født den 6. September 1870 i Ysteby,

Olderdalen, ble døpt den 30 Oktober 1870 i Lyngen Kirke, døde den 1 Februar 1949 i Rotsund, 78 år gammel, og ble begravet i Februar 1949 i Rotsundelv Kirkegård.

Mathilde giftet seg med Peder Hansen Hestdal [395] [MRIN: 115], sønn av Hans Pedersen Hestdal [1017] og Sigrid Hansdatter Ulakleiv [1018], den 5. Oktober 1913 i Lyngen Kirke.

Ekteskapsstatus: gift. Peder ble født den 6 Oktober 1863 i Hestdalen Dovre, døde den 30 Juni 1935 i Rotsund 71 år gammel, og ble begravet i Juli 1935 i Rotsundelv Kirkegård.

Hendelser i hans liv:

• Han arbeidet som Handelsmann i 1895 i Spåkenes Nordreisa.

• Han finnes i folketellingen i 1910 i Storsletta gaard Uløya Skjervøy.

• Han arbeidet som Gaardbruger og fisker.

Mathilde giftet seg deretter med Thorvald Andreas Christiansen Arild [1007] [MRIN: 275], sønn av Christian Fredrik Andersen Arild [9491] og Dorthea Thomasdatter Gamst [9492], den 11. Oktober 1894 i Lyngen Kirke.

Ekteskapsstatus: gift. Thorvald ble født den 20. Januar 1855 i Skjervøy og døde i 1911 56 år gammel.

Anna Klausine Lindvall [119] ble født den 15 August 1872 i Ysteby, Olderdalen, ble døpt den 7. Oktober 1872 i Lyngen Kirke, døde den 25 Juni 1904 i Ysteby Olderdalen, 31 år gammel, og ble begravet den 3 Juli 1904 i Sandeng Kirkegård, Manndalen.

Maria Dorthea Lindvall [12434] ble født den 13. September 1874 i Ysteby Olderdalen, døde den 15. September 1874 i Ysteby Olderdalen, og ble begravet den 4 Oktober 1874 i Lyngen Kirkegård.

Hanna Hansine Lindvall [120] ble født den 23 Januar 1876 i Ysteby, Olderdalen, ble døpt den 5. Juni 1876 i Lyngen Kirke, døde den 10 April 1934 i Olderdalen, 58 år gammel, og ble begravet i April 1934 i Sandeng Kirkegård, Manndalen.

Lars Johan Lindvall [121] ble født den 1 Juni 1878 i Olderdalen, ble døpt den 22 September 1878 i Lyngen Kirke, døde den 7 Juni 1925 i Vadsø Finnmark Omkom i et fallulykke, 47 år gammel, og ble begravet i Juni 1925 i Sandeng Kirkegård, Manndalen.

Karl Moses Lindvall [122] ble født den 3 Mai 1881 i Ysteby, Olderdalen, ble døpt den 2 Oktober 1881 i Lyngen Kirke, døde den 29 Juli 1944 i Ysteby Olderdalen, 63 år gammel, og ble begravet i August 1944 i Sandeng Kirkegård, Manndalen.

Etterkommere av Gabriel Henriksson

Rasmine Gustava Lindvall [123] ble født den 5. Mars 1883 i Ysteby, Olderdalen, ble døpt den 26. August 1883 i Lyngen Kirke, døde den 11 Mars 1969 i Soleng Olderdalen, 86 år gammel, og ble begravet den 18. Mars 1969 i Sandeng Kirkegård, Manndalen.

Hans Johansen Lindvall [25] ble født den 6 August 1885 i Ysteby, Olderdalen, ble døpt den 6. August 1886 i Lyngen Kirke, døde den 18 Juli 1937 i Berlevåg Forulykket i steinras i Dyfjord, 51 år gammel, og ble begravet i 1937 i Sandeng Kirkegård, Manndalen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: