Tarkiainen slekta

Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d. 22.10.1861 Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d. 16.06.1865

Pehr Mattson Tarkiainen med hustru Sofia Pedersdotter Antilla flyttet fra Sverige til Lyngen ca. 1832-1833.

De bodde i Kardis, Pajala og hadde fire barn født i Sverige:

Johan f. 20. Mars 1823 Lena Caisa f. 21. Juni 1826 Isaak, f. 14. Mars 1830 Petter f. 8. Juli 1831

Etter at de slo seg ned i Olderdalen fikk de fire barn til :

Britha Maria f. 1. Juli 1835
Sophie Caroline f. 29. Sept. 1837 Mathias f. 1. Mars 1842
Andreas f. 21. September 1844

Vi finner noen spor etter Tarkiainen i svenske husforhørs-protokoller i 1817.

23-24 februar under husforhøret kommer det frem at Matts Ersson Tarkiainen med stokkstraffdømte sønn Pehr skal anbefales til Vræklings scholan. Hvorfor stakkars Pehr måtte i stokken vites ikke.

Det anmerkes at 25-26. februar 1819 under husforhør i Pello at Matts Erssons Tarkiajnens sønn Pehr sies å tjene i Kardis.

Husforhørsprotokoll 1821

I Sjepijarvi 14. februar

Den 28 år gamle drengen kan være vår Pehr Mattson Tarkiainen, har rømt fra husforhøret. Han var kanskje så opptatt med å fri til Sofia at katekismen måtte vike. Dette gikk ikke upåaktet hen.

Vi ser her også at Pehr er dreng i Kingeri gården.

Husforhørsprotokoll 1830

Er det Sofia Pehrsdotter Antillas onkel og tante som advares for sitt fylleaktige liv? Sofias Morfar het Johannes Olofson Fors og var fra Jarhois, han døde i 1794.

Så blir de borte fra Kardis området. Det er en interessant notis i husforhørsprotollen fra 1832 om de ”bitre tider” som nå er i landet. Dette var nok utslagsgivende for at Pehr og Sofia tok med sine fire barn og flyttet til Olderdalen.

Etter at de flyttet til Norge tok både Pehr og Sofia nye navn og går nå under navnene Peder Mathiasen og Sofia Pedersdatter.

Kommentar fra Bjørnar Seppola ang. skifting av navn :«Det var nok en sterk motstand mot finsk i Norge av utenrikspolitiske grunner som skapte presset. Både mot bruk av språket og mot stedsnavn og personnavn. Jordsalgsloven som bestemte at de som ikke snakket norsk ikke fikk kjøpe jord var rettet mot de som snakket finsk. I noen tilfeller ble også samer rammet, Særlig om det var giftet inn finsktalende i familien. Om du skulle kjøpe deg ei tomt f.eks. måtte du ha et norsk etternavn. Den enkleste måten å skifte på var å ta navn etter faren og legge til endelsen -sen. Mathisen og faren hette Mathias. Presset mot det finske tiltok etter Kautokeino-opprøret fordi den norske opinionen gav kvenene skylda for urolighetene Aslak Hætta var ansett som kven og hadde vært en av lederne.»

Det er vanskelig å finne noe om Pehr og Sofias liv og levne, men noen spor har de lagt igjen etter seg. De bor først på Gården Wintherdal, etter kort tid oppgir de bosted Ysteby, før de inntar gården Storslæt.

Peder Mathiasen bor sine siste år i Normannvik på gården hos sin eldste sønn Johan, som nå har byttet navn til Johannes og selv har 6 barn. Peder dør i oktober 1861 i Nordmannvik.

(Liten usikkerhet knyttet til dette, legg merke til at alder er oppgitt til 81 år. Bør sjekkes nærmere)

Sofia Pedersdotter lever noen år lengre enn sin ektemann og dør i juni 1865 som kårenke på Storslet, sannsynligvis hos hennes sønn Mathias Pedersen. Hennes alder oppgis til 64 år.

Det første sporet er fra Klokkerbok #1 s. 147, her finner vi Britha Maria skrevet inn. Her er far oppgitt til Peder Mathiasen og mor oppgitt til Sophie Pedersd.. De har oppgitt bosted til Winterdal.

Det neste sporet vi nå ser er fra Klokkerbok #1 s. 173, når Sophie Caroline er født. Navnene oppgis til Peder Mathiasen og Sophie Pedersd.. De har nå oppgitt bosted Ysteby.

Mathias skrives inn i klokkerbok #2 s. 15. Her er navnene fortsatt oppgitt til det samme, men bosted er nå interessant nok Storslæt. Dette tyder på at familien nå har flyttet innover til det som etter hvert blir familiegården. Mathias blir etter sedvanen hetende Mathias Pedersen.

Andreas skrives inn på samme måte med fødested Storslæt. Familien har nå slått seg til ro på Storslæt. Vi vet litt om barna til Pehr og Sofia, Mathias Pedersen blir omtalt for seg selv.

Johan f. 20.03.1823

(Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket)

Johan bytter navn til Johannes Pedersen i når han kommer til Norge. Han gifter seg 5. Oktober 1844 med Elen Maria Tomasdatter. De oppgir Normanvig som bosted.

De er undre folketellingen i 1865 oppgitt som Johannes Pedersen og Elen Maria Tomasdatter. De har nå 6 barn.

Lena Caisa f. 21.06.1826

(Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket)

Vi finner igjen Lena i folketellingen fra 1865 som bosatt i Kaafjordbotn, gift med Peder Hansen. De har i 1865 5 barn; Peder Pedersen (f. 1852), Ole Pedersen (f. 1855), Johan Pedersen (f. 1857), Anne Pedersdatter (f. 1860) og Bereth M. Pedersdatter (f. 1863).

Isaak, f. 14. Mars 1830

(Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket)

Isak gifter seg 19 Juli 1863 med Eva Fredriksdatter Qvik. Her er brudgommens far oppgitt til Peder Mathiasen. En av forloverne er oppgitt til Johannes Pedersen, Nordmanvig. Kan dette være broren Johan som nå har tatt navnet Johannes?

Petter f. 8. Juli 1831

(Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket)

Petter bytter navn til Peder og gifter seg 5. Desember 1852 med Marit Andersen.

Under folketellingen i 1865 finner vi igjen Peder Pedersen og Marit Andersen på gården Ysteby med 4 barn. Peder A. Pedersen (f. 1855), Isak Pedersen (f. 1860), Maria S. Pedersdatter (f. 1857) og Elen K. Pedersdatter (f. 1863).

Britha Maria f. 1. Juli 1835

(Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket)

Sophie Caroline f. 29. September 1837

(Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket)

Finner ingenting om Sophie Mathias f. 1. Mars 1842

(Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket)

Se eget ark for Mathias Pedersen og Helene Maria Hansdatter Andreas f. 21. September 1844

(Opplysningene under er ikke dobbeltsjekket)

Finner ingenting om Andreas

Mathias Pedersen f. 1. Mars 1842
Helene Marie Hansdatter f. 28. September 1826 d. 20. Mai 1917 Mathias er født i 1842, bosted til foreldrene er oppgitt til Storslæt.

I 1861 blir Mathias konfirmert i en alder av 19 år.

Helene Maria blir født 28. September 1826 og skrevet inn i kirkeboken i Mars 1827.

Helene blir konfirmert 29. Juni 1844, i en alder av 18 år.

Helene gifter seg 7. Oktober 1854 med Morten Larsen (f. 1794) Storslæt, sønn av Lars Olsen. Morten Larsen er da 60 år, Helene Marie er 28 år gammel.

Morten dør 7. Mai 1862

Det finnes et skifte etter Morten Larsen, men dette er uleselig for andre enn eksperter.

Etter dødsfallet finner Mathias og Helene hverandre, dette resulterer i deres første barn, Christine Mathea f. 7. Mai 1863. Dette skulle vel tyde på at Mathias og Helene var sammen i August 1862 så sørgeperioden var av det korte slaget.

Han gifter seg 29 November 1863 med 16 år eldre enke Helene Marie Hansdatter, fødested Manndalen.

Forlovere er Johan Erik Litti og Adam Eriksen. Det er notert at det er levert attest fra skifteretten.

Siden fikk de Mathias Hans 4. August 1865
I folketellingen for 1865 er følgende notert for bruksnummer 59, løpenummer 172 Storsletten

Mathias Pedersen alder 24, gårdbruker, selveier Helene M. Hansdatter, alder 37, hans kone Kristine M. Hansdatter, alder 3, datter
Mathias Hansen, alder 1, sønn


Adam Eriksen, alder 26, logerende, ugift, fiskeri
Martha K. Hansdatter, alder 34, ugift, tjenestepige
Denne Martha er sannsynligvis en søster/halvsøster av Helene

I folketellingen for 1875 er følgende notert for bruksnummer 75, løpenummer 172 Storslet

Mathis Pedersen f. 1843, Jordbruker, selveier, fisker Helene Marie Hansdatter f. 1826, hans kone Kjerstine Marie Hansdatter f. 1862, datter
Mathias Hans Mathiassen, f. 1865, sønn

Helene Marie Mathiasdatter, f. 1869, datter
Anna Mathiasdatter, f. 1850 Maalselven, Tyende, ugift, Tjenestepige Adam Eriksen, f. 1840, Lyngen, Inderst., Gift, Fisker
Martha Karoline Hansdatter, f. 1833, Lyngen, hans kone (Adam)

Legg merke til at Christine Mathea nå er Kjerstine Marie. Adam og Martha har nå likegodt giftet seg.

Mathis og Helene fikk altså tre barn

Christine Mathea (Kjerstine Marie) f. 7. Mai 1863

Mathias Hans f. 4. August 1865

Helene Marie f. 1869

Eiendommen Storslæt

Vi finner det første spor av denne familien, eller kanskje heller prologen til denne familien i matrikkelen av 1938. Husk at løpenummeret til gården fra folketellingen i 1865 og 1875 er bosted oppgitt til Storslæt, løpenummer 172. Dette er lenge før dagens grunnbok. Vi finner igjen denne gården i matrikkelen, da er tidligere nevnte Morten Larsen oppsitter på Storsletten med løpenummer 172. Vi husker også at Morten Larsen døde på Storslett i Mai 1862 og etterlot enken Helene Marie som i 1862 innleder et forhold til Mathias Pedersen og de gifter seg i 1863.

Det finnes som tidligere nevnt et skifte etter Morten Larsen som er gjort i 1863, dette er for en legmann uleselig.

Mathias og Helene ble imidlertid fortsatt boende på gården Storsletten. Når Madam Lyngs arv etter hvert blir donert til Foreningen for leilendigevesenets opphevelse kommer gården ut for salg. Vi finner igjen eiendommen som Matrikkelnummer 10, gammelt matrikkelnummer 83, løpenummer 172 eller i dagens inndeling Gårdsnummer 9, bruksnummer 2, Storsletten.

Den 14. Juni 1864 skjøter foreningen over eiendommen til Mathias Pedersen for summen 250 Spesidaler.

I samme lysningen blir det også lyst en obligasjon til Anne Marit Mortensdatter, Storslett. Hvem denne Anne Marit er vites ikke, men det er fullt mulig å finne ut av i kirkebøker eller kanskje også skiftemateriale.

Så den 1. Juli 1915 mottar Mathias Mathiassen skifteskjøte på gården, vi kan vel anta at Mathias Pedersen nå er død og dette gir en pekepinn på hvor vi skal lete for å finne dødsdato og årsak.

Det virker som om Mathias, som nå kaller seg Mathis har overtatt driften av gården på et tidligere tidspunkt, for i folketellingen fra 1910 finner vi

Mathias Pedersen, f. 1842, Husfar, Gift, Føderådsmann
Helene Marie Pedersen, f. 1829, Husmor, Gift, Fødrrådskone
Matias Matiasen, f. 04.08.1864, Husfars sønn, Gift, Gårdbruker og fisker Sofie Karine Matiasen, 09.04.1873, Husmor, Gift, Gårdmannskone Matis Bernhard Matiasen, f. 27.06.1893, Sønn, Ugift
Johan Edvin Matiasen, f. 00.09.1898, Sønn, Ugift
Marie Gustava Matiasen, f. 22.03.1900, Datter, Ugift
Peder Kristian Mathisen, f. 15.06.1902, Sønn, Ugift
Sofie Lovise Matiasen, f. 30.06.1906, Datter, Ugift
Karl Erling Matiasen, f. 14.10.1907, Sønn, Ugift
Helene Karine Matiasen, f. 14.06.1910, Datter, Ugift
Anna Lovise Eliasen, f. 27.06.1866, Tjenestepige, Ugift

Nå har eiendommen fått sitt endelige gårds og bruksnummer, 9/2.

8. Februar 1948 overtar så Johan Edvin Matiasen gården, her er fødselsdato til Johan satt til 6/9-1897. Han overtar den for kr. 300.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: