Widerøe show

I juli 1963 gjorde Fjellanger-Widerøe en stor jobb med å fotografere alle husene i Olderdalen. Disse bildene disponeres nå av Nasjonalbiblioteket. Jeg har fått lov å bruke disse på min hjemmeside. https://www.nb.no/nbdigital/wideroe/ Her mangler imidlertid noen bilder som absolutt burde vært med.

«Det sku bo folk i husan. Husan e som folk.«

Her bodde Magna og Alfred Albrigtsen. Alfred var fisker i hele sitt liv, og på sine turer solgte han håndverksprodukter for bygdas damer.

«Folk treng hus og hus treng folk, i aill si tid«

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er ysteby15.png
Huset med kryss over var huset til Mina og Johan Monsen. På øver-siden av veien bodde Rikhard Monsen. En dyktig oterjeger som hadde sitt favoritt-området ved Skarelva.

«Et vindu på sørveggen sleppte inn sola. Nu e det åpent førr regn.»

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er ysteby-10.png
I det hvite huset på nedsiden av veien bodde Frida og Hans Hansen Sagatun. I det gule huset på oversiden av veien bodde Margit og Egil Hansen Sagatun.

«Når vøta kjem inn, vil det snart komme floa»

Midt i bildet Dorthea Eriksen. Mannen Ragnvald døde i 1962.

«Av råte og mått ifra næraste eng.»

Huset til Jenny og Erling Sivertsen sentralt midt i bildet. Det er også barndomshjemmet til forfatteren og kunstneren Odd Marakatt Sivertsen. I det gule huset til høyre bodde Solveig og Malvin Sivertsen.

«Det sku bo folk i husan. Husan e som folk.»

I det røde lille huset, midt i bildet bodde Olaf Eriksen. Rett bak, over veien bodde Helga og Arne Eriksen. På nersiden av veien, med et lite telt utenfor huset bodde Einar Eriksen. På oversiden av veien: Det hvite huset i midten bodde Olga og Anders Pedersen.. Det hvite huset lengst til høyre bodde Sigrid og Hans Hansen Lie. Og i det gule huset bak Sigrid og Hans bodde Jorun og Oluf Hansen. Og bak der igjen i det røde huset bodde Dagny og Anton Monsen.

«Folk treng hus og hus treng folk, i aill si ti.»

I det hvit hus med rødt fjøs bodde Isak Albrigtsen. Og i det røde huset på andre siden av veien bodde Antona og Nils Albrigtsen. Og til høyre Helga og Arne Eriksen

«Døra mot nord ho e skeiv i karmen. Sylla punn bislaget tærtes bort.»

I det gule huset på nersiden av veien bodde Anna og Arthur Sivertsen. I det hvite huset med flaggstang, på andre siden av veien, bodde Elida og Sigfred Sivertsen. Sigfred var også gift med Dortea. Jeg er usikker hvem av damene som bodde i huset i 1963. I det hvite .2 etasjes huset ved veien bodde Marie «Feka» og Sivert Sivertsen. I det lille huset halvt skjult av skog bodde Vilmar Albrigtsen. Og i det grønne bakerst bodde Rudolf og Mary Sivertsen.

«Ingen går inn førr å komme i varmen. I dørlause hus man kjølne fort.»

Lengst til venstre på øversida av veien bodde Sigrid og Hans Lie. I det gule huset ved siden av bodde Jorun og Oluf Hansen Skogli. Bak der i det røde huset bodde Dagny og Anton Monsen/ Solveig og Oddmund Larsen Nymo. På nedsida av veien fra venstre Erling Skogli og til høyre for Erling bodde Ida og Mikael Henriksen.

«Det sku bo folk i husan. Husan e som folk.»

I det hvite huset oppfor veien bodde, med flaggstang, bodde Helga og Arne Pedersen. Hvite på øver-siden av veien, til høyre for Helga, bodde Olga og Anders Pedersen. I det lille røde huset på nedre-siden av veien bodde Olav Eriksen. Og i det hvite på nedre-siden av veien bodde Toralf Eriksen. Det gamle tømmerhuset lengst til venstre bodde Antona og Nils Albrigtsen. Siden bygde Albert nytt hus på oversiden av veien. Alle flyttet inn der..

«Folk treng hus og hus treng folk, i aill si ti.»

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er ysteby-6.png
Hvite huset nedfor veien, lengst til venstre bodde Petra, Jenny, Erling og Helge Skogli + Åge Nilsen. Huset til høyre på samme sida av veien bodde Emelie, Hans, Kristian og Edmund Henriksen. Idet røde huset på oversiden av veien bodde Dagny og Anton Monsen. I det hvite lille huset lengst til venstre i bildet bodde Berit og Oscar Olsen.

«Grunnmurn e sprukken – held ikkje stangen.»

På nordsida av Dorrunelva ser vi huset til Hans Berg. I det lille huset ved siden av bodde Grethe Lindvall. Til høyre for det er Mary Iversen sitt hus. I det hvite huset lengst til høyre i bildet er huset til Johan og Hendra. Øverst i bildet i skogen ser vi Olderdalens første fotballbane..

«Tela har hevve han opp og ned.»

Det store gule huset, lengst til venstre i bildet er legekontoret. Dessverre er den lagt ned. Til høyre for legekontoret står huset til Johanna og Henry Rismo . Det mørkerøde huset tilhører postmann Anton Pedersen

«Et stormkast blir tel begravelsessangen»

Pakkhuset med damskibskai midt i bildet var sentral i bygda. Spesielt i årene etter krigen. Til venstre for det ,ser vi Trygdekontoret (i dag pub). Like bak pakkhuset(lite mørk hus) ser vi butikken til Hans Pedersen (Hanno). Til høye for pakkhuset ser vi posthuset og til høyre for det igjen bodde Molund, i det gule huset. Molund var herredsagronom. På andre siden av veien. I det gule huset bodde Erling Jensen. Mette Jensen bor fortsatt der..
I det store hvite huset med kvist bodde Hans Pedersen, og til høyre for det bodde Agathe og Hans Vannbakken

«Når heile huset går bort – i fred.»

Samme som det forrige bildet. Somet inn: Ti høyre med flaggstang Stefanus Pettersen. Store 2 etasjer huset bodde Arnt Søraa.

OLDERDALEN poståpneri med dampskipsanløp i Lyngen herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.1.1911.

Poståpneriet var evakuert grunnet krigshandlingene fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet den 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postmnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret OLDERDALEN nytt postnr 9146. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret 9146 OLDERDALEN tildelt postnr 9148.
Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.
(9070 / 9146)

Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Hans Pedersen Olderdalen 1.1.1911 (f.1875). Evakuerte til Åsbakken/Sortland.
Anton Pedersen 1.1.1947 (f.1908).
Postkass. Frits Eivind Sakshaug 1.1.1977 (f.1951).
Postkass. Roald Olset 1.5.1979.
Posteksp. D Liv Jorunn Simonsen vikar fra 1.2.1981 (f.1959).
Arnt-Helge Dalvik 1.11.1981 (f.1960).
Poststyrer Pirjo Riitta Kyllikki Mathisen 1.6.2000.
Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1914, da årlig lønn ble satt til kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Etablering – 1911

Nedleggelse

Aktør i – 1911

«Det sku bo folk i husan.»

Huset midt i bildet med markert svart tak bodde Tilda og Hans. Huset er borte i dag. Det samme er huset og fjøsen like bak. Til høyre for Tilda og Hans var butikken til Knut Aspelund. I dag er det gjestgiveri. Området nord for skolen er borte og har gitt plass til kulturhus, idrettsanlegg osv.

«Husan e som folk.»

Her er vi i selve hjertet av Olderdalen. Kafe Expressen, Shellstasjonen og Samvirkelaget. Til høyre i bildet Alskog Gjestgiveri. Øverst i venstre billedkant ser Herredshuset fra 1950. Legg også merke til bygget nederst i høyre billedkant. Oljehuset etter kystverket som ble brukt til oppbevaring av olje.

«Folk treng hus»

Til høyre «gammelskolen» med en dramatisk historie. Bl. annet brukt til lasarett under den store tyfus-epidemien (1905-1910) I 1963 da bildet ble tatt var det et tannlegekontor i gammelskolen. Det lille huset til høyre for den hvite porten bodde «Johan-Hansa» (Slettli) I det okergule huset, like bak, bodde Helmer Johansen Slettli. Helt i høyre billedkant bodde Ole Andersen («Flynder Ola»)

«og hus treng folk, i aill si ti.»

Et oversiktbilde av Olderdalen.

«Pipa på hustaket ho e på raus,»

Oversiktsbilde der vi legger merke til Ræssi – elvedeltaen med mye liv av fugler. I skogkanten ved veien var det et populært samlingssted for ungdommen. Området ble kalt Elveholmen eller Jokkossollu. Kommunen har brukt området som lagringsplass for leirmasser.

«en stein ligg i graset og sleng.»

Samme bildet som er tatt nærmere. Vi ser Leibodammen like ved hotellet.

«Torvhallet sprengt sæ,»

I det hvite huset lengst til venstre på bildet bodde Ida og Reidar LIllevik. Brakka i forkant av det store fjøsen er butikken og boligen til Olav Olderdal («Tinnola»). I det gule huset,(delvis skjult) bodde Tina Olderdal og Tormod Albrigtsen.

«jernan e laus,»

Solberg. Øverst i bildet med stor fjøs var huset til Peder Solberg. Nedfor der bodde Hilmar Solberg og nedfor der igjen bodde Erling Solberg. Nedfor veien bodde «Rublar». Litt usikker kanskje Kristian Solberg bodde der i 1963.

«tel års så vil torvtaket heng.»

Artig bilde. Der treet står bodde «Giste Marja». Vi kan se byggeaktivitet på bakken like bak. Kan være presteboligen eller Peder Mathisen jr. Dette bildet er tatt i 1962.

«Det sku bo folk i husan.»

Her ser vi igjen fra venstre «Rublar»/Kristian Solberg. Videre Johan Pedersen og Presteboligen. Over veien bak presteboligen ser vi huset til Peder Mathisen senior. Til høyre for det igjen ser vi skomaker Hjalmar Iversen og Karstein Jensen i det røde huset. Bak eller øverst i bildet ser vi fra venstre Ole Soleng og Trygve Pedersen .

«Husan e som folk.»

Her er jeg godt kjent! Øverst helt i venstre billedkant ser vi huset til Anna og Hilmar Haugen. Nedenfor der ser vi litt av huset til Ebba og Bernhard Mathisen. Nedfor der Alberta og nedenfor veien Eilif og Lise. I det blåe huset bodde Ragnhild og Jens Johansen. Til høyre for Jens og «Hilda» er mitt barndomshjem der Ardis og Øyvind bodde. Videre Bertine og Einar Soleng.

«Folk treng hus»

Til høyre i et lite hvit hus bodde Else og Bjarn Soleng. Like bak der et enda mindre hus hvor min bestemor Rasmine Olsen bodde. Videre ser vi for huset til Gudrun og Arthur Soleng og Gerd og Olav Olsen. Oppe på bakken (Tjårrobakken»)bodde Henrik Olsen i det minste huset. Til venstre for Henrik bodde Agnethe og Ole Olsen, i en gammel brakka fra krigens dager. Nedenfor veien, der Fritz Henrik bor, kalte vi for»Storsommar». Der hadde vi mange harde fotballkamper.Tidlig bart på våren.

«og hus treng folk,i aill si ti.«

Her bodde lærer Peder Soleng og helsesøster Valborg Soleng. I skogbrynet ser vi gammelhuset. Mye spennende vi fant på i det huset.

«Et vindu på sørveggen sleppte inn sola.»

Her bodde «Petta,» Berta, og Helene Pedersen Suleng. Like til høyre for huset bygde Thomas von Westen det første gudshus i Lyngen. Nesset vi kaller for Barslettnesset er en historisk plass. Der naustet står ble det funnet en tysk sølvmynt fra 1360 i 2018.

«Nu e det åpent førr regn.»

Fra venstre ser vi huset til Svanhild og Leif Hansen. Deretter følger Hartvik og Ragna Larsen, Sonja og Johs. Åsli, Hildur og Thorvald Hansen og lengst til venstre bodde»Tillo Hanna»,Lars og Anton Hansen.

«Når vøta kjem inn»

Myrlund med en stor garasje ved veien. I huset bodde Sverre og Harald Sivertsen. Erling, Sigurd og Harald Myrlund. I huset til høyre bodde Olav Myrlund. I venstre billedkant ser vi fjøsen til Olga og Johan Johnsen.

«vil det snart komme floa»

Nå er vi kommet til Bergheim. Vi ser gården til Eline og Mikal Olsen lengst til venstre. Deretter følger Klara og Olaf Bergheim. Lengst til høyre ser vi huset til Emelie Kristiansen. Dette huset var også hjemmet til forfatteren Idar Kristiansen.

«av råte og mått ifra næraste eng.»

Det lyseblå huset midt i bilde er hjemgården til forfatter Idar Kristiansen. På dette bilde har fotografen fått med seg huset til Arne Johansen og «Anna Soini», lengst til høyre

«Det sku bo folk i husan.»

Her bodde Gudrun Johansen («kasserar Gudrun) med sin mann jeg ikke husker navnet på.

«Husan e som folk.»

Flotte jorder. Til høyre Sandra og Einar Brandser. Videre Marie og Henrik Olsen.

«Folk treng hus»

Til høyre Anna og Asle, Jenny og Mattis, Johan og Ella og Kristian, alle Mathisen.

«og hus treng folk, i aill si ti.»

Fra høyre Johan og Ella og Kristian Mathisen + Kristina og Alfred Nilsen

«Døra mot nord ho e skeiv i karmen. Sylla punn bislaget tærtes bort.»

Samme her fra en litt annen vinkel. Artig å se de store åpne jordene.

«Ingen går inn førr å komme i varmen. I dørlause hus man kjølne fort.»

Molund. Øverst i bakken med fjøs bodde Sofie og Aksel Olsen. Mine besteforeldre. Ved veien bodde Hans og Solveig Hansen.

«Det sku bo folk i husan. Husan e som folk.»

På den flotte gården bodde Solveig og Harald Brannfjell.

«Folk treng hus og hus treng folk, i aill si ti.»

Lena og Arthur Ballovarre

«Grunnmurn e sprukken – held ikkje stangen. Tela har hevve han opp og ned»

Strand

«Et stormkast blir tel begravelsessangen, når heile huset går bort – i fred.»

Steinnes

«Det sku bo folk i husan. Husan e som folk.»

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er ole-ballovarre.png

«Folk treng hus og hus treng folk, i aill si ti.»

Tekst: «Folk i husan» Ole H. Bremnes.

2 kommentarer om “Widerøe show

  1. Jeg gikk i konfirmasjonen i 1953 og bodde hos Hans Pedersen. Kjente også huset til Arnt Sørå der Bjørg og Aase bodde.

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: