Olderdalen DiscGolfBane

Banen var ferdig utbygd i 2019 og er blitt veldig godt mottatt. Vi har våre utfordringer. Banen er bygd på et gammel jordbruksområde som medfører at det vokser godt av all slags vekster. En egnet maskin er nå bestilt som vil lette arbeidet med å holde banen i god stand. En spleis mellom OIK og OJF har gjort dette mulig. Fantastisk! Takk til framsynte ledere som ser viktigheten av samarbeid. Målet er å få landsdelens fineste bane.

De beste fra klubbmesterskapet 2020

Særutskrift: Frisbeegolf-bane i Olderdalen: Stedsutvikling Olderdalen

1. Kåfjord kommune stiller området innrammet i utkast til frisbeegolfbane til disposisjon for etablering av frisbeegolfbane.

2. Kåfjord kommune stiller gitt område til disposisjon til nevnt formål med forbehold om at kommunen en gang i tiden kan få behov for arealene til andre formål, og kreve områdene brukt til dette.

3. Området stilles til disposisjon med forbehold om at det tas hensyn til mulige brukskonflikter der anlegget krysser allerede etablerte anlegg, som ved arrangementer på fotballbanen etc.

4. Det utarbeides en avtale på midlertidig bruksrett på inntil 10 år med mulighet for forlengelse

Saksopplysninger/ vurdering

I forbindelse med stedsutviklingsprosjektet i Olderdalen, ble Olderdalen husflidslag, Olderdalen jeger og fiskerforening (OJFF), Olderdalen idrettsklubb (OIK), Olderdalen båtforening og Olderdalen grendeutvalg invitert til å delta på innspillsmøter og fremme sine ønsker for sentrums- og stedsutvikling.

Siden oppstartsmøtet i september 2018, har det blitt avholdt 5 møter. Forrige møte ble avholdt 18. juni, hvor det blant annet ble konkludert med at man skulle bestille befaring og rapport med tanke på å etablere en frisbeegolfbane i Olderdalen. Dette fremmet som et ønske gjennom OJFF. OJFF har på eget initiativ avholdt flere møter med fagfolk innen frisbeegolf, deltatt på befaringer og stått i spissen for denne delen av prosjektet.

Andre foreninger som i løpet av innspillsperioden har fremmet sine ønsker for stedsutvikling i Olderdalen, er: Olderdalen grendeutvalg, OIK og Olderdalen båtforening.

Stedsutviklingsprosjektet har bakgrunn i gjeldende reguleringsplan, vedtatt i april 2016. Formålet med prosjektet er at man ønsker å skape rom for trivsel og bolyst, samt tilrettelegge for aktivitet i kommunesenteret. Det er viktig for Kåfjord kommune at lokale lag og foreninger, som representanter for innbyggerne i Olderdalen, får delta aktivt gjennom hele prosessen og får føle på eierskap til prosjektet.

Den 4. juli var europamester og mangeårig norgesmester i frisbeegolf, Espen Møkkelgjerd, på befaring i Olderdalen. Under vises utkast til frisbeegolf-bane i Olderdalen.

Vi har informasjon på tre språk. Den kvenske avisa Raijan Kaiku hadde en fin reportasje om banen

Banen er tenkt som en 9-hullsbane og skal være aktuell for både nybegynnere og viderekomne. I befaringsrapportens risikovurdering presiseres det at banen ligger i et område med noen turstier/ skiløyper og en fotballbane, men at disse tas hensyn til ved banedesign. Videre sier den at all kryssing og spilling parallelt med turstier gjøres oversiktlig, slik at sjansen for å treffe andre minimeres. Området er såpass stort at man får en bane som er spredt og dette anses for å legge grunnlaget for en sikkerhetsmessig trygg bane.

Videre konkluderer befaringsrapporten med at: området ligger i et lett kupert terreng og er noe gjengrodd. Med litt tynning etter banedesign så vil banen få en variert profil av tekniske utfordringer.

Frisbeegolf er en av verdens raskest voksende sporter. Dette også i Norge hvor det i dag finnes snaue 40 frisbeegolf-klubber og over 200 baner, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Frisbeegolf kan, i motsetning til en del andre sporter som krever visse fysiske ferdigheter eller kostbart utstyr, appellere til mange: Sporten kan utøves av unge vel som gamle, den krever lite og ikke-kostbart utstyr, spillet er lett å forstå og krever ikke ekstraordinære fysiske ferdigheter. Frisbeegolf inkluderer også et sosialt aspekt, da man spiller det sammen med andre.

Som et rimelig lavterskeltilbud, er frisbeegolf og etablering av en frisbeegolfbane et godt helsefremmende aktivitetstilbud i Olderdalen. Dette jamfør Troms fylkeskommunes regionale plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk sine strategier: Legge til rette for naturvennlig friluftsliv i nærmiljøområder, legge til rette for at alle skal kunne drive friluftslivsaktiviteter og satse særlig på hverdagsaktiviteter i nærmiljøet. Tiltaket kan også ses i sammenheng med St.Meld.19: Folkehelsemeldinga- gode liv i eit trygt samfunn, som trekker frem viktigheten av gode og trygge lokal- og nærmiljø, helsefremmende samfunn og forebygging av ensomhet.

For 2019 er det avsatt 2,5 millioner kroner i kapitalbudsjettet til stedsutviklingsprosjektet. Kåfjord kommune har fått et pristilbud på en komplett 9-hulls frisbeegolfbane til kroner 138 000,-. Banen er ønsket ferdigstilt til sensommeren/ høsten 2019.

Eiendommene som er tenkt berørt, eies av Kåfjord kommune. Området som er tenkt benyttet er innenfor reguleringsplanen for Olderdalen. Slik utkastet er nå, vil banen berøre områder som er regulert til idrettsformål, grønnstruktur, nærmiljøanlegg og annen særskilt bebyggelse og anlegg (skredsikring). Ettersom et frisbeegolf-anlegg er et beskjedent anlegg, vil ikke en etablering av dette påvirke store deler av området. Tynningen av skog som må gjøres i forbindelse med en eventuell etablering av anlegg kan heller være gunstig i området.

Bilde fra sommerens klubbmesterskap

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: