Fortvilet brev til biskop Skaar

Tegning : Wilfred Hildonen Brevet ble skrevet på finsk av Andreas Andreassens. Oversatt til norsk. Burfjord den 29de Mai 1888, Biskop Skaar! Jeg vil skrive nogle Ord til dig. Men, jeg kan ikke skrive på Norsk, saa maa jeg skrive paa Finsk, thi vi skrøbelige Finner ved ikke, for hvem vi skal klage vor Nød.Fortsett å lese «Fortvilet brev til biskop Skaar»

Korndyrking

Kvernstein funnet i Olderdalen Under graving av vannledning ble det i 2022 funnet en kvernstein ved Nommedalselva i Kåfjord kommune. Funnet skapte stor debatt på Facebook der de mest aktivistiske mente funnet var samisk. Etter nøye vurdering av fagpersoner ble det avklart at funnet er å betrakte som: «en arv etter den kvenske historien iFortsett å lese «Korndyrking»

Solhov ungdomsskole

Foto: Tripadvisor Mange av arbeiderbevegelsens ledere i Nord-Troms i mellomkrigstida hadde vært elever ved Solhov ungdomsskole. De ble varme talsmenn både for skolen og dens ledelse. Ingvald Jaklin, redaktør i Nordlys og seinere stortingsmann var en av disse. Solhov ungdomsskole ble således aldri kritisert i Nordlys fordi den drev fornorskning. Elever fra Solhov ungdomsskole komFortsett å lese «Solhov ungdomsskole»

«Gaivoninga»

Kåfjordingene hadde lang vei til kirken i den tiden de sognet til Skjervøy. De ble kalt «Gaivoninga» og de fleste var sjøfinner med navn som Nils-Olsa, Beret-Maria og Per Olsa-Karen. Ytterværinger og innværinger kom rett som det var i krangel og slagsmål, men de fleste slåsskamper, hvem de så sto mellom, var for det mesteFortsett å lese ««Gaivoninga»»

Kvensk innvandring

Noen kvener flyttet over til Norge også i første halvdel av 1800- tallet, og så kom den største innvandringen i 1860-årene på grunn av mange misvekstår i det nordlige Sverige og i Finland. Norske kilder som man kan holde seg til, omtaler 1863, 1864,1865 og 1866 som sammenhengende misvekstår i Nord-Sverige og Finland, mens svenskeFortsett å lese «Kvensk innvandring»

Menneskehandel eller…

Illustrasjon. Foto ukjent Et annet avsnitt av kvenenes innvandringshistorie, skjedde i slutten av 1700-tallet i mer lyssky former. Også den gang var det hungersnød i Sverige som var årsaken. Svenske finner – eller fjellapper – kom til Norge med unge kvenske gutter, som de skaffet pleieforeldre til. Senere hadde de også med seg unge jenterFortsett å lese «Menneskehandel eller…»