Digitale Minnesmerker

Jeg har lenge jobbet med å få reist et minnesmerke i Olderdalen over personer som på flere områder har utmerket seg. Krigsseiler, forfatter, politikere og samfunnsbyggere. Jeg ønsker også å minnes de fire ungdommene som omkom i forliset til båten «Dagny» for 70 år siden. Om jeg får igjennom forslaget er usikkert pr. idag. DenFortsett å lese «Digitale Minnesmerker»