Digitale Minnesmerker

Jeg har lenge jobbet med å få reist et minnesmerke i Olderdalen. Et minnesmerke over personer som på ulike måter har utmerket seg. Vi har mange gode kandidater. Om jeg får igjennom mitt forslaget er pr. idag usikkert. Denne presentasjonen kan uansett fungere som et digital minnesmerke. I tillegg til disse har vi en megetFortsett å lese «Digitale Minnesmerker»