Markering av 300 års jubileum i 2022

Planlegginga med å bygge en kopi av det gamle «finnekapellet» på Barslett har tatt tid. Mye tid og krefter er brukt. I det siste har det stoppet helt opp. Sametinget forlanger en seriøs eier av prosjektet, og pekte samtidig på Nord Troms Museum eller Kåfjord kommune. Nord Troms Museum sa tidlig nei. Kåfjord kommune erFortsett å lese «Markering av 300 års jubileum i 2022»